Morgonrapport – Negativ inledning att vänta

  • Röd start på veckan
  • Historiska stöd att vänta

Fredagen bjöd på nya nedgångar i spåren av fortsatt negativ virusutveckling, nya restriktioner i länder världen över och varsel på bred front. Veckan ser ut att inleda på den negativa sidan med fortsatt hög volatilitet där marknaderna väntar på ett historiskt krispaket från USA.

Fredagen, vilken inleddes på den positiva sidan, präglades återigen av negativt sentiment där stockholmsbörsen stängde ned närmare två procent medan de amerikanska indexen tog ny fart neråt efter vår stängning. Marknaderna handlar på varje negativ nyhet och uppgift om stigande antal Covid-19 fall. Volatiliteten förblir på den extrema sidan där marknaden implicit förväntar sig rörelser om minst fem procent varje dag.

Helgens nyhetsflöde har dominerats av utvecklingen i Italien och USA. Italien har nu passerat Kina i antal dödsfall, vilket är skrämmande. Samtidigt ska noteras att Italien, globalt sett, har en stor andel äldre i befolkningen och att majoriteten av de som avlidit i sviterna av Covid-19 också har haft en eller fler komplikationer sedan tidigare. Positivt är att tillväxttakten i antalet sjukdomsfall minskar i Italien, vilket skulle kunna indikera att toppen är nådd för landet.

Världens länder tävlar nu i att begränsa människors rörelsefrihet i kampen mot virusspridningen, där Tyskland har begränsat folksamlingar till två personer. Sverige har hela tiden haft en något mer flexibel inställning, där grundskolorna till exempel ännu inte har stängt, men att rekommendationerna hårdnar allt mer. I Sverige har det dessutom väckts en debatt kring den mer långsiktiga skadan på samhället i stort som följd av den totala nedstängningen. Följderna av ett stopp i ekonomin, med konkurser och arbetslöshet i stor skala och allmän social misär riskerar att ge större skada på människors liv i det långa loppet. I dagsläget är det många människor som sitter hemma med snuva och ovisshet huruvida de har Covid-19 eller ej, vilket knappast främjar samhället ekonomiskt. Indikationer om att testa fler lyftes under helgen, vilket bör leda till en bättre överblick.

Måndagens handelssession ser ut att öppna på den negativa sidan efter att demokrater och republikaner ännu ej kommit överens i frågan kring ett nytt krispaket. Paketet, som kan komma att bli det historiskt största, sägs uppgå till 10 procent av amerikansk BNP alltså motsvarande 2 000 miljarder dollar och inkluderar checkar till varje amerikan. Ett beslut väntas under måndagen. De åtgärder som följer på den nuvarande krisen är både kraftfullare och snabbare än under finanskrisen 2008, vilket kommer behövas när förväntansbilden är att amerikansk tillväxt faller runt 20-30 procent under det andra kvartalet.

De asiatiska marknaderna handlar på den djupröda sidan med Indien i spetsen som faller 9 procent, medan övriga handlar ner runt 4 procent. De amerikanska terminerna har under morgonen återigen slagit i limit down, alltså ner 5 procent, medan Europa och Sverige för närvarande indikerar en öppning runt 3,5 procent ner.

 

Vänliga hälsningar,

Jon Arnell

Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-4,55% -4,34% +2,02% -3,11% -4,55%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-4,25% -3,5% -3,5% -3,7%

Uppgifter per klockan 08:27

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd