Morgonrapport – Rekyl nedåt väntas efter kraftiga uppgångar

Morgonrapport – Makro & marknad

  • Regeringen presenterar krispaket
  • Senaten godkänner stimulanspaket
  • Terminer pekar på negativ öppning

Regeringen, tillsammans med samarbetspartierna, presenterade igår eftermiddag ett nytt krispaket riktad mot mindre företag. Paketet innehåller bland annat tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift , sänkt egenavgift för företagare samt möjlighet att skjuta upp momsbetalningar. I paketet ingår även stöd för hyressänkningar samt en företagsakut om 100 miljarder kronor som hanteras av riksgälden, som bygger på att staten tar en större del av risken än bankerna. Stockholmsbörsens OMXS30, som handlades slagigt under gårdagen och kring 2 procent högre innan paketet lanserades, steg under den sista halvtimmen för att stänga 4,5 procent högre, och adderade därmed till uppgångarna under tisdagen.

Förhoppningar om det historiskt stora amerikanska stimulanspaketet om 2000 miljarder dollar fortsatte gjuta mod hos investerare. Dow Jones, som noterade den största uppgången sedan 1933 under tisdagen, fortsatte att stiga igår, bland annat med hjälp av kraftig uppgång för Boeing, och steg två dagar på raken för första gången sedan februari. Indexet, som dock föll tillbaka från en uppgång större än 5 procent efter en tvist mellan fyra republikanska senatorer och Bernie Sanders som alla hotade att förhala paketet, stängde slutligen 2,4 procent högre och noterade därmed en uppgång om 13 procent på två dagar. S&P 500 stängde 1,2 procent högre medan tekniktunga Nasdaq backade 0,5 procent. Nu under natten röstades slutligen stimulanspaketet igenom i senaten och kommer nu skickas vidare till representanthuset för godkännande, där en omröstning sannolikt väntar på fredag.

Med kraftiga penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser nära nog på plats vill investerare nu se en bättring i utvecklingen av antalet smittade, vilket enligt bedömare krävs för att uppgångarna skall hålla i sig. Globala fall av Covid-19 uppgår nu till över 470 000, med knappt 75 000 fall i Italien och drygt 69 000 i USA, där nya fall ökar snabbt och dödstalet överstiger 1000.

Efter starka uppgångar de två senaste dagarna ser globala börser ut att idag rekylera nedåt. De asiatiska marknaderna handlas mestadels nedåt under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 4,5 procent lägre. Shanghai-börsen backar 0,6 procent och Hong Kong-börsen tappar 0,9 procent.

Stockholmsbörsen ser enligt OMXS30-terminen hos IG markets ut att öppna över 3 procent nedåt. Även de europeiska terminerna pekar på en negativ öppning samtidigt som de amerikanska terminerna just nu indikerar en negativ öppning i eftermiddag.

Senare idag kommer amerikansk data för antal nyanmälda arbetssökande som väntas öka mycket kraftigt och från svenskt håll publiceras konjunkturbarometern.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+2,39% +1,15% -4,5% -0,6% -0,9%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-2,3% -2,5% -2,5% -3,1%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd