Morgonrapport – Dow Jones trotsar katastrofala jobbsiffror och stiger över 20 procent under tre dagar

Morgonrapport – Makro & marknad

  • Historisk uppgång i Dow Jones
  • Antalet nyanmälda arbetssökande i USA krossar alla rekord
  • USA går förbi Kina i antal smittade
  • Terminer pekar nedåt

Dow Jones steg återigen under gårdagen och noterade den största uppgången under tre dagar sedan 1931. Efter att ha stigit 6,4 procent igår är storbolagsindexet nu under tredagars-perioden upp över 20 procent. Flygplanstillverkaren Boeing bidrog återigen kraftigt positivt, men även det bredare indexet S&P 500 noterade en uppgång om 6,2 procent medan tekniktunga Nasdaq steg 5,6 procent.
Optimismen från det gigantiska amerikanska stimulanspaketet om 2000 miljarder dollar är synnerligen påtaglig, då investerare skakade av sig fullständigt förödande jobbsiffror. Marknaden har sprungit iväg snabbt på nyheter som varit kända sedan i början av veckan, samtidigt som spridningen av Covid-19 i nuläget inte ser särskilt ljus ut. Känslan är att de aggressiva försäljningarna till slut mattades av och att en bottennivå kunde formeras, samtidigt som FOMO driver på uppåt efter stimulansbeskeden. Frågan är om vi inte måste testa bottennivåerna igen innan vi kan fortsätta stiga?
Tillbaka till jobbsiffrorna – antalet nyanmälda arbetssökande ökade under veckan med 3,3 miljoner vilket med stor marginal slår det föregående rekordet om 695 000 från 1982. För att sättas i perspektiv uppgick den sämsta siffran i efterdyningarna av finanskrisen 2008 till 665 000. Det skall dock noteras att siffran inte innebär att arbetslösheten är klart större än tidigare, utan säger bara att fler personer förlorade sitt jobb under en och samma vecka.
Gällande stimulanspaketet väntas en omröstning i representanthuset under fredagen, och enligt talmannen Nancy Pelosi är stödet starkt vilket bäddar för ett godkännande.

I USA uppgår antalet fall nu till knappt 86 000 och har därmed gått om Kina. Det senaste dygnet ökade antalet smittade med hela 17 000. Snart går även Italien om Kina i antal fall. Även i Spanien fortsätter antal nya dagliga fall att öka. Globalt har över 24 000 nu dött.

Optimismen fortsätter även på de asiatiska marknaderna, där Tokyo-börsen i skrivande stund handlas 3,9 procent högre. Shanghai-börsen stiger 0,3 procent medan Hong Kong-börsen klättrar 0,5 procent. Sydney-börsen handlas dock kraftigt nedåt.

De europeiska börserna pekar i skrivande stund på en öppning kring 1 procent ned. Även Stockholmsbörsen ser enligt OMXS30-terminen hos IG markets ut att öppna nedåt. De amerikanska terminerna handlas i skrivande stund i negativt territorium.

Idag publiceras amerikanska inflationssiffror samt svensk detaljhandelsförsäljning, som dock är för februari och fångar inte viruseffekten.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+6,4% +6,2% +3,9% +0,3% +0,5%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,9% -1,6% -1,0% -0,8%

Uppgifter per klockan 08:22

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd