Coronakrisen: Så påverkas du som delägare vid minskade uttag

Coronavirusets framfört drabbar många svenska företag hårt, inte minst små företag.  Lägre intäkter kan innebära att man som egenföretagare tvingas att ta ut en lägre lön, minska sin utdelning och kanske även pausa sina pensionsinbetalningar under en period. Det kan få stora följdeffekter för den som är delägare i ett aktiebolag menar Staffan Husell, ansvarig för ägarledda bolag inom Max Matthiessen.

– Ett minskat löneuttag under en viss nivå leder till sämre förmåner från allmänna försäkringar såsom sjuk- och föräldrapenning och sparande till inkomst- och premiepension. Olika nivåer gäller för olika förmåner, men den högsta nivån i dagsläget är för pensionen och uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp eller 539 076 kr per år. Ett löneuttag under denna nivå leder alltså till en lägre allmän pension. Värt att notera är att aktieutdelning, till skillnad från lön, inte ligger till grund för förmåner i det allmänna systemet.

– Även försäkringar som täcker inkomstbortfall vid långvarig sjukdom är baserade på den faktiska lön som betalas ut. Om ekonomin tillåter det, kan det alltså vara klokt att försöka bibehålla samma lön eller åtminstone inte sänka den för mycket, säger Staffan.

Hur ska man tänka kring sitt pensionssparande?
– Ett minskat pensionssparande leder förstås till en lägre pension så småningom. Normalt sett har man en så kallad premiebefrielseförsäkring kopplat till sparandet som innebär att pensionen är tryggad vid långvarig sjukdom. En sänkning av sparandet kan därför även påverka riskskyddet vid långtidssjukdom. Innan man vidtar några åtgärder och slutar betala premierna helt eller delvis bör man undersöka med sin rådgivare hur försäkringsskyddet påverkas. Därefter bör man eftersträva att optimera premierna och det skydd man får utifrån sina förutsättningar.

Kontakta din rådgivare på Max Matthiessen om du vill få hjälp med att optimera uttag ur verksamheten och se över försäkringsskyddet.

Läs även:
Corona – hur gäller försäkringen för din verksamhet?