Morgonrapport – Wall Street föll men terminer pekar på återhämtning

Morgonrapport – Makro & marknad

  • Amerikanska index ned 4,4 procent igår
  • Amerikanska terminer pekar uppåt
  • Trump tror på överenskommelse mellan Ryssland och Saudiarabien
  • Amerikanska ISM PMI bättre än väntat
  • Svagt svenskt PMI
  • Europeiska terminer pekar försiktigt uppåt

Trumps kommentarer om antal dödsoffer och oro att de globala restriktionerna fortsätter längre än väntat lade sordin på stämningen och pressade de amerikanska börserna under gårdagen. Dow Jones och S&P 500 föll båda 4,4 procent. Även Nasdaq stängde 4,4 procent lägre. De amerikanska terminerna handlas nu under morgonen dock i positivt territorium och pekar i skrivande stund på en öppning uppåt i eftermiddag

De asiatiska börserna handlas blandat under morgonen, där Tokyo-börsen stängde 1,4 procent lägre medan Shanghai-börsen och Hong Kong-börsen har tryckts uppåt under morgonen och handlas i skrivande stund 0,9 procent respektive 0,2 procent högre.

OMXS30-terminen hos IG markets pekar i skrivande stund på en öppning kring nollan för Stockholmsbörsen.

Terminerna för de europeiska börserna indikerar en öppning försiktigt uppåt.

Antal smittade av Covid-19 uppgår nu globalt till 937 567 med 47 256 döda. I USA är antalet smittade 216 721 och antalet döda 5138.

Donald Trump sade igår att han varit i kontakt med företrädare från Saudiarabien och Ryssland och att han tror att länderna snart kan komma överens om nivåer för oljeproduktionen.

Det amerikanska inköpschefsindexet ISM PMI för tillverkningsindustrin för mars som publicerades igår backade till 49,1 från 50,1. Nivån var klart bättre än väntade 45,0.

Även svenskt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin släpptes igår. PMI rasade brant, till 43,2 från 52,7 i februari.

Idag kommer nya siffror för antal nyanmälda arbetssökande i USA under veckan, vilket är den mätning som fick stora rubriker föregående vecka då siffran på 3,3 miljoner krossade alla tidigare rekord. I dagens mätning väntas rekordet slås igen och uppgå till 3,5 miljoner.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-4,4% -4,4% -1,4% +0,9% +0,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,5% +0,5% +0,4% -0,1%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd