Morgonrapport – Kraftig prisutveckling för oljan efter utspel från Trump

Morgonrapport – Makro & marknad

  • Amerikanska index stängde uppåt
  • Trumps kommentarer fick oljepriset att stiga
  • Ny katastrofal jobbsiffra
  • ISM tjänste-PMI och amerikansk sysselsättning idag
  • Europeiska terminer pekar försiktigt nedåt

Förra veckan publicerades den veckovisa mätningen av antalet nyanmälda som sökt arbetslöshetsstöd i USA som uppgick till närmast chockartade 3,3 miljoner. För att sättas i perspektiv var den tidigare högsta noteringen 695 000, som uppnåddes i oktober 1982. Igår var det dags igen, då antalet nyanmälda för den senast rapporterade veckan uppgick till katastrofala 6,6 miljoner och är därmed alltså en dubblering. Utfallet innebär att 10 miljoner amerikaner har förlorat jobbet på en tvåveckors-period. Förutom att vara extremt hög var siffran, som publicerades innan börsen öppnade, även högre än estimaten och fick terminerna att vända nedåt. Investerare skakade dock av sig besvikelsen och handlade senare upp börsen efter en mycket stark prisutveckling för oljan, som noterade den högsta procentuella ökningen på en dag någonsin. Uppgången, som slutade på +24,7 procent, kom efter att Donald Trump hävdat att Saudiarabien och Ryssland nått en överenskommelse att strypa produktionen med 10-15 miljoner fat och därmed minska utbudet. Amerikanska index handlades volatilt under dagen, men stängde till slut uppåt. Dow Jones stängde 2,2 procent högre, S&P 500 klättrade 2,3 procent och Nasdaq steg 1,7 procent.

Oljepriset har tappat en del av gårdagens uppgångar då det finns tvivel på Trumps uppgifter, som varken Ryssland eller Saudiarabien har bekräftat. Amerikanska terminer pekar i skrivande stund nedåt.

Under morgonen släpptes kinesiska Caixin PMI som steg till 43,0 från rekordlåga 26,5 i februari. De asiatiska marknaderna handlas mestadels nedåt under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,2 procent lägre, Shanghai-börsen backar 0,7 procent och Hong Kong-börsen faller 0,7 procent.

OMXS30-terminen hos IG markets pekar i skrivande stund på en öppning nedåt för Stockholmsbörsen.

Terminerna för de europeiska börserna indikerar en öppning försiktigt nedåt.

Tidigare i veckan publicerades svenskt PMI för tillverkningsindustrin som backade kraftigt till 43,2. Idag är det dags för tjänste-PMI, som föregående månad uppgick till 56,7 och kommer sannolikt falla kraftigt.

Även amerikanska ISM PMI för servicesektorn släpps idag, som väntas falla rejält till 44,0 från 57,3 föregående månad.

Det är alltid stort intresse för den viktiga månadsvisa amerikanska sysselsättningsrapporten. I det aktuella läget är intresset för arbetsmarknaden förstås desto större, men dagens rapport som publiceras i eftermiddag kommer inte att ge en rättvisande bild då mätperioden är i mars innan coronavirusets framfart i USA.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+2,2% +2,3% -0,2% -0,7% -0,7%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,2% -0,4% -0,2% -0,7%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd