Morgonrapport – Stark öppning väntar

Morgonrapport – Makro & marknad

  • Svag amerikansk sysselsättning
  • Hopp om ljusning för Italien, Spanien och Tyskland
  • Extrainsatt OPEC-möte inställt
  • Boris Johnson till sjukhus
  • Europeiska terminer pekar kraftigt uppåt

Under fredagen publicerades den amerikanska månadsvisa sysselsättningsrapporten, som för första gången sedan september 2010 uppvisade en minskning av antal jobb. Då undersökningen genomfördes i mitten av mars innan USA till stor grad hade stängts ned, väntades inte rapporten uppvisa någon större nedgång och därmed inte ge en rättvisande bild av läget på arbetsmarknaden. Utfallet var dock ändå ytterst svagt och framförallt klart sämre än väntat – antalet jobb utanför jordbrukssektorn minskade med 700 000 medan snittprognosen låg på en minskning med 100 000. I de två senaste veckovisa rapporterna, i separata undersökningar, från slutet av mars visat att totalt 10 miljoner amerikaner förlorat jobbet och anmält sig för arbetslöshetsstöd kommer nästa månads sysselsättningsstatistik se fullständig katastrofal ut. På den positiva sidan sjönk det amerikanska inköpschefsindexet ISM PMI för servicesektorn mindre än väntat till 52,5 från 57,3 i februari, vilket var klart bättre än den väntade nivån om 45,0. Samtidigt kom rapporter om att antal döda av Covid-19 i New York fortsatte öka snabbt. Amerikanska index stängde under fredagen kring 1,5 procent lägre.

Virusspridningen i Europa ser efter helgen för tillfället något ljusare ut, vilket ser ut att bidra till en stark öppning på globala börser idag. I Italien uppgick antalet döda under söndagen till den lägsta siffran på två veckor. I Tyskland har antal rapporterade nya smittade minskat under de tre senaste dagarna, och i Spanien minskar ökningstakten i antal smittade och döda.

De asiatiska marknaderna handlas uppåt under morgonen. Tokyo-börsen handlas 4,6 procent högre. Hong Kong-börsen handlas i skrivande stund 2,3 procent högre. Fastlandsbörserna i Kina håller stängt för helgdagsfirande.

OMXS30-terminen hos IG markets handlas i skrivande kraftigt uppåt.

Europeiska terminer pekar på en klart positiv öppning.

Amerikanska terminer pekar uppåt.

Den brittiska premiärministern Boris Johnson har lagts in på sjukhus för tester efter att han testade positivt för Covid-19 för tio dagar sedan.

Efter att rusat under slutet av förra veckan sjunker oljepriset något under morgonen efter att ett möte som skulle hållas mellan OPEC och dess allierade under dagen blivit uppskjutet. Enligt källor kommer mötet istället troligtvis hållas senare i veckan. Samtidigt sade chefen för Rysslands statliga investeringsfond nu under morgonen att Ryssland och Saudiarabien är väldigt nära att nå en överenskommelse.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-1,7% -1,5% +4,6% Stängt +2,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+3,8% +3,1% +4,3% +3,2%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd