Från strider till styrelserum

Sveriges arméchef Karl Engelbrektson. Foto: Kajsa Charlotta Göransson

BOSSE MÖTER. Som arméchef är han en av landets främsta företrädare och representant för Försvarsmakten. Han har skapat historia i Kosovo och utvecklat samarbetet med EU och Nato. När Max Matthiessens vd och koncernchef Bosse Ågren träffade Karl Engelbrektson blev det ett samtal om ledarskap, jämställdhet och hållbarhet.

Bosse: Du har en lång och gedigen erfarenhet med många framträdande roller inom Försvarsmakten. Hur kom det sig att du hamnade där?
Karl: Jag hade inga tankar på att bli yrkesofficer förrän mot slutet av värnplikten på I 17 i Uddevalla. Ursprungsplanen var att jag skulle läsa ekonomi och juridik på universitetet men eftersom officersbehovet var stort och utbildningen förmånlig blev det ett år i Halmstad på Infanteriets Officershögskola. När jag sedan erbjöds möjligheten att åka till Stockholm och fortsätta på Karlberg tvekade jag inte. Och på den vägen är det.

Bosse: Vad är det som har lockat dig att stanna kvar inom Försvarsmakten?
Karl: Dels den kontinuerliga utbildningen men även ett väldigt tydligt system för hur man kan göra karriär. Kanske också tack vare någon sponsor som funnits i systemet någonstans och lotsat fram mig efter hand. Det har gjort att jag har fått ta nya, tydliga kliv hela tiden, med mer ansvar, nya uppgifter, nya platser och en ständig utveckling.

Bosse: Vad innebär rollen som arméchef rent konkret?
Karl: En viktig del är att bygga framtidens armé med långa utvecklingsprocesser och investeringsplaner där det krävs strategi och förmåga att i fördelningen av medel få sina planer resurssatta som man vill, precis som i vilken stor koncern som helst. Det handlar också om att leda det dagliga arbetet i organisationen med den nationella utbildningen. Och självklart att ansvara för operationer, både internationellt och nationellt. Vi genomför skarp verksamhet hela tiden internationellt och nationellt bland annat genom att hålla koll på våra gränser och basområden och numera även cybervärlden. På ett internationellt plan påverkas vi onekligen av den allt större osäkerheten i omvärlden. Vi har trupp och personal på många olika ställen i världen. Kontinuerliga riskbedömningar och uppdateringar görs i riskområden, dels för att hålla koll men också för att ha planer och beredskap för att kunna ta hem personal om det skulle behövas.

”Jag tror att det är en viss skillnad mellan att utbilda sig i ledarskap och att utöva det i praktiken och få möjlighet att träna på det hela tiden.”

Bosse: Vad är roligast, det operativa eller det strategiska?
Karl: Jag gillar båda men det är naturligtvis alltid stimulerande att möta människorna. Men när man har tagit på sig rollen att vara chef på strategisk nivå, då är det viktigast. Att utöva ett tydligt ledarskap, vara tillräckligt synlig och se till att strategin hålls men samtidigt kunna låta kraften i organisationen få spelrum.

Bosse: Du sitter också i en del styrelser som rådgivare, ser du någon skillnad i ledarskap inom det militära och i näringslivet?
Karl: Nej, det är detsamma när det gäller förvaltningsperspektivet. Precis som i vilket företag som helst handlar det om budgetdiskussioner, prioritering av resurser, personalansvar och att våga bygga för framtiden för att vara relevant. Däremot har vi nog en stor fördel eftersom vi tränar ledarskap på ett annat sätt. Jag tror att det är en viss skillnad mellan att utbilda sig i ledarskap och att utöva det i praktiken och få möjlighet att träna på det hela tiden.

Bosse: Vad kan näringslivet lära av det militära?
Karl: Vi har tränande modeller för hur man strukturerar upp ett problem, visualiserar det och skapar konkreta beslutspunkter som leder mot målet. Vi har våra operationslinjer där vi definierar avgörande punkter och beslut för att nå målet. Det är bland annat den typen av kunskap jag bidrar med i de styrelser jag sitter i.

Bosse: Hur jobbar man med jämställdhetsfrågor inom det militära,
som är en traditionellt mansdominerad bransch?
Karl: Punkten ligger alltid högt upp på dagordningen. Att det är en mansdominerad kultur är något som alla chefer är medvetna om och jobbar med. Det är både strukturellt och strategiskt viktigt. Om vi ska kunna attrahera kompetent personal kan vi inte bara rikta oss till halva befolkningen. Vi behöver ett ledarskap som tydligt visar att vi värnar om varandra för att skapa en stark förbandsanda, precis som i ett fotbollslag. För hur ska du kunna lita på din stridsparskamrat om du av vederbörande blir kränkt i en trygg och normal miljö? Felaktigt språkbruk och beteende måste bort, det är en direkt fara för verksamheten.

Bosse: Är det lätt att rekrytera i dag?
Karl: Ja, det är det och det går bra med vår rekrytering. Svårigheten ligger i att matcha individerna mot befattningarna, det är många branscher som konkurrerar om samma kompetenser. Tekniker och IT-personal, till exempel.

Bosse: Hållbarhet är en viktig fråga i näringslivet. Är det samma tryck på Försvarsmakten?
Karl: Absolut, det satsas enormt på hållbarhetsarbete både inom förvaltningsförsvarsmakten och i skarp operation. Ett camp i ett konfliktområde byggs upp med ett hållbarhetsperspektiv. Vi har solceller med oss och speciell hantering för avfall och farligt gods. Visst material tar vi till och med hem för hantering. Det är helt annorlunda jämfört med för bara fem år sedan. Tittar man på miljöverksamheten i den operativa vardagen måste vi registrera alla skott vi skjuter, både buller- och avfallsmässigt. En stor strategisk utmaning för vår tillväxt är få miljötillstånd till skjutfält och övningsområden. Det är en lång process.

Bosse: Vilken insats är du mest stolt över under alla dina år i försvaret?
Karl: Det är framför allt tre saker. Rent operativt var det förbandet vi byggde när vi stred i Kosovo. Det blev bra och där gjorde vi skillnad på riktigt, det står i historieböckerna. Det andra är att jag som ung general var med och satte upp vår första stridsgrupp för EU, Nordic Battlegroup, som var ett stort projekt. Slutligen, något som inte är så känt, är att jag var med och bildade ett nytt samarbetsforum för partners i Nato. Att förhandla fram och skriva grundtexter till det som i dag definierar vår särskilda partnerrelation med Nato, det är jag stolt över.

Bosse: Ditt förordnande som arméchef löper ut i slutet av året. Vad har du för planer framöver?
Karl: Det vet jag inte ännu. Kanske blir det förlängt, kanske blir det något utredningsuppdrag eller en annan operativ funktion. Och jag har mina styrelseuppdrag där jag får lära mig helt andra saker, och det tycker jag är väldigt roligt.


KARL ENGELBREKTSON

Yrke: Sveriges arméchef sedan 2016. Grad: Generalmajor.
Bakgrund i urval: Chef för Kosovobataljon KS09, tjänsteförrättande chef för Gotlands militärdistrikt, chef för snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup 08.
Bor: Täby i Stockholm.
Familj: Fru och två pojkar, Erik och Oskar.
Hobby: Som många andra renoverar vi boendet i omgångar, mina styrelseuppdrag och att ge föreläsningar. Golf är kul också, har spelat en del dåliga rundor på fina banor i världen.