Helhetslösning med stort engagemang

Niklas Danielsson, ekonomichef på Rejlers. Foto: Lina Alriksson

FÖRETAGSPROFILEN. Historien inleddes för ett par år sedan när teknikkonsultbolaget Rejlers ville konkurrensutsätta sin dåvarande pensionsmäklare. Den slutade med att Max Matthiessen levererar både sak- och pensionsförsäkringar.

För Rejlers liksom för de flesta andra konsultföretag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste ingrediensen i receptet för framgång. En sliten klyscha, kan tyckas, men inte mindre sant för det. Att behålla och locka till sig de bästa personerna i branschen är av största betydelse för framgång.

För att säkerställa att de fick bästa möjliga erbjudande för sina medarbetare bestämde sig Rejlers för ett par år sedan för att konkurrensutsätta den dåvarande pensionsmäklaren, inte på grund av missnöje utan mer som en proaktiv check. Max Matthiessen var ett av de företag som deltog i upphandlingsprocessen och valdes så småningom som ny leverantör.

Niklas Danielsson

– I första steget köpte vi in en helhetslösning för vårt pensionserbjudande. Ungefär ett år senare inleddes samma upphandlingsprocess för sakförsäkringarna. Förloppet var precis detsamma. Max Matthiessen är inte lika stora på sakförsäkringssidan, men vi valde ändå att ta med dem i processen eftersom de redan var en partner, säger Niklas Danielsson, ekonomichef på Rejlers.

Nu är Max Matthiessen Rejlers enda partner när det gäller försäkringar. Flera olika faktorer ledde fram till leverantörsbytet.

– Man överväger många kriterier när man gör en upphandling. Pris, tjänster, förbättrade förmåner och annat. För oss var det också viktigt att veta vilka personer vi skulle arbeta med, hur deras kompetens såg ut och, när det gällde pensionsförsäkringar, om de var bra på att förmedla budskap direkt till våra medarbetare, säger Niklas Danielsson.

”Den stora fördelen är att vi har en enda partner att arbeta mot.”

Inom området sakförsäkringar var det av största betydelse att den nya partnern hade adekvat branschkompetens.

– Vi krävde kompetens inom vårt område som teknikkonsulter och om våra typer av avtal med kund. Vi fastnade för entusiasmen och ”snabbheten” som Max Matthiessens specialister uppvisade i kombination med att de hade rätt kunskap om vår bransch och verksamhet. De var trovärdiga och har verkligen levt upp till våra krav.

Rejlers vill ha en samarbetspartner och inte ”bara” en leverantör.

– Det är viktigt för oss att ha en väl fungerande och etablerad dialog med en partner. Därför känns det som en fördel med en och samma leverantör för hela försäkringsområdet. Det kanske inte finns så många synergier mellan sak- och livområdet, men visst finns det ärenden som går emellan och de blir enklare att hantera, säger Niklas Danielsson och fortsätter:

– Den stora fördelen är att vi har en enda partner att arbeta mot. Dessutom blir vi en större kund hos Max Matthiessen på det här sättet. I samband med bytet av leverantör ingick det förnyad rådgivning till medarbetarna angående val av pensionslösning.

– När vi är ute på kontoren runt om i verksamheten märker vi att det finns ett stort intresse för pensionsfrågor. De som inte engagerat sig på länge får ett incitament att se över sina val i samband med att vi nu har en ny partner. I och med upphandlingen fick Rejlers bättre villkor på flera försäkringar, något som direkt gynnar de anställda. Fördelen för Rejlers är mer nöjda medarbetare.

”För oss som arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda bra förmåner till våra medarbetare.”

– För oss som arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda bra förmåner till våra medarbetare. De förbättringar vi fått i och med att vi nu är kund hos Max Matthiessen kommer medarbetarna direkt till godo. Vi har en bra nivå på gruppförsäkringar och låga avgifter på pensionsförsäkringarna. Dessutom får alla en bra sjukvårdsförsäkring, det spelar ingen roll vilken nivå man är på i företaget, säger Niklas Danielsson och avslutar:

– Vi har kommit dit vi hoppades nå i och med bytet av leverantör och Max Matthiessen har hållit vad de lovat.


FAKTA REJLERS

  • Rejlers AB är en av Nordens största teknikkonsulter. Företaget grundades i Småland år 1942 och har varit verksamt som teknikkonsultbolag sedan dess.
  • Rejlers har närmare 2 400 kvalificerade ingenjörer som arbetar med projekt och IT-lösningar inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur.
  • Erbjudandet rymmer allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering, programmering och digitalisering.
  • Rejlers har cirka 80 kontor runt om i Norden samt en filial i Abu Dhabi. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

TEXT: Karin Ahlström Jensen
FOTO: Lina Alriksson