Ny typ av löneväxling för tjänstemän med ITP

Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande avskaffades har allt fler arbetsgivare börjat erbjuda sina medarbetare att göra en så kallad löneväxling. I praktiken betyder det att den anställde väljer att avstå en del av sin lön till en tjänstepensionsförsäkring. Det är intressant för anställda med en lön som överstiger cirka 45 000 kronor per månad. För individer i den kategorin påverkas nämligen inte de allmänna försäkringarna såsom allmän pension och sjukförsäkring från Försäkringskassan. I stället kan den anställde ta del av fördelar såsom en extra kompensation från arbetsgivaren då de sociala avgifterna för företaget är lägre för pensionsinbetalningar än för lön. Många kommer också att kunna ta ut pengarna med en lägre inkomstskatt då inkomsten normalt sjunker för pensionärer.

För anställda som omfattas av ITP-avtalet finns vissa utmaningar när det gäller löneväxling. En sådan är att både sjukförsäkringen och tjänstepensionsavsättningen enligt ITP-avtalet beräknas på den kontant utbetalda lönen. I praktiken innebär det att såväl avsättningen till tjänstepension som den arbetsgivarbetalda sjukersättningen påverkas negativt vid löneväxling. Det är en utmaning då man normalt sett strävar efter att löneväxling ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren och så förmånsneutralt som möjligt för den anställde, det vill säga att den anställde ska ha samma förmåner som före löneväxlingen samtidigt som det inte ska innebära några merkostnader för arbetsgivaren.

För att råda bot på detta har Max Matthiessen tagit fram en unik lösning som hanterar problemet. I korthet går det ut på att separata försäkringsmoment tecknas i samband med löneväxling, vilket innebär att den anställde får ytterligare ersättning vid exempelvis en sjukskrivning. Lösningen medför väsentliga fördelar, såsom förenklad administration, för stora grupper av såväl anställda som arbetsgivare.

Kicki Brolund

– Vi är jätteglada över att vi har fått till denna lösning på ett mycket bra sätt. Det kommer att underlätta väldigt mycket för våra befintliga kunder och ger våra rådgivare en mycket attraktiv produkt som, tillsammans med vår rådgivning, kan skapa stora mervärden för de ITP-anslutna företag runt om i Sverige som strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, berättar Kicki Brolund, affärsutvecklare på Max Matthiessen.