Förmånsportal till alla

Tjänstepensionen är en av våra viktigaste anställningsförmåner. Ändå är kunskapen och intresset begränsat hos de allra flesta. Det vill Max Matthiessen ändra på. Under våren och hösten kommer man att rulla ut en digital portal och mobilapp till alla kunder i de upphandlade planerna Maxplan PC och Max Storkund. Syftet är att utbilda medarbetare kring de förmåner arbetsgivaren erbjuder. Stor vikt läggs vid att förse medarbetaren med den kunskap och det stöd som krävs för att fatta rätt beslut när det gäller pensions- och försäkringsskyddet.

– Det handlar om att hjälpa medarbetare att göra kloka val i livets alla skeden, säger Magnus Julin, chef för affärsområdet Liv & Pension på Max Matthiessen. Han fortsätter:

– Vi kommer att lägga fokus på de ekonomiskt viktiga valen, det är där det stora värdet ligger. Erfarenheten visar att individer har svårt att fatta beslut i frågor som till exempel pension och försäkringar trots att dessa har stor ekonomisk betydelse för den anställde och dennes familj.

Under nästa år kommer ett antal tilläggstjänster att finnas tillgängliga i portalen. Det handlar bland annat om digital pensionsrådgivning, privat pensionssparande, bolån och juridisk hjälp i privatekonomiska frågor. Även andra personalförmåner som erbjuds av arbetsgivaren kan vävas in i tjänsten. Portalen täcker alla stora avtalsområden inom ITP-planen, SAF-LO och KAP-KL men även företag utan kollektivavtal.