Rebalanseringstjänst för IPS och fonddepå i Maxfonder

Rebalanseringstjänsten för modellportföljerna i Maxfonder är nu även tillgänglig för kunder med fonddepåer och IPS:er.

Rebalansering är ej tillgänglig om en kunds IPS-plan är påbörjad.

Var uppmärksam på att vid en rebalansering/fondbyte i en fonddepå så realiseras eventuella vinster och förluster.

Publicerad under Okategoriserade