Nordic Capital förvärvar Max Matthiessen

Nordic Capital har tecknat ett avtal om att förvärva Max Matthiessen från Willis Towers Watson. Nordic Capital är en ledande investerare inom finanssektorn och har en djup kunskap om de nordiska finansiella rådgivnings- och sparmarknaderna. Genom att investera ytterligare i Max Matthiessens produktutveckling och utöka organisationens kapacitet kommer Nordic Capital att stödja företagets utökade kunderbjudande och nästa fas av hållbar tillväxt och innovation.

Max Matthiessen är verksamma i en bransch som genomgår en rad strukturella förändringar med hårdare regelverk och en ständigt ökande digitalisering. Nordic Capital kommer att stötta Max Matthiessens arbete med att uppnå sin fulla potential genom att tillföra branschkompetens, ett omfattande industriellt nätverk samt kapital. Fokus kommer att ligga på att expandera företagets plattform samt även på investeringar i organisationen, vidareutveckling av produktutbudet och selektiva förvärvsmöjligheter.

”Max Matthiessen har ett mycket professionellt team och är en av de ledande aktörerna i Norden. Företaget passar väl in i Nordic Capitals sektorstrategi och fokus på finansiella tjänster. Nordic Capital är glada över att i partnerskap med Max Matthiessen kunna stödja företagets tillväxtresa. Det gemensamma fokuset framöver kommer att ligga på att utöka Max Matthiessens verksamhet och investera i såväl organisk tillväxt som tilläggsförvärv. Tillsammans med Nordic Capital, kommer Max Matthiessen att kunna bygga vidare på fortsatt produktutveckling som gynnar kunderna och pensionsspararna”, säger Christian Frick, Partner och Head of Financial Services, Nordic Capital Advisors.

”Vi är glada över att få samarbeta med Nordic Capital under nästa steg i Max Matthiessens utveckling. Vi har en gemensam syn på vår strategiska vision och kommer tillsammans att kunna påskynda vår tillväxt. Vi kommer fortsätta att leverera marknadens främsta produkter och tjänster till våra kunder och samtidigt utveckla och utöka vår produktportfölj ytterligare. Nordic Capital har en bred strategisk kunskap och stor erfarenhet av vår bransch. Vi ser fram emot att få ta del av deras expertis i nästa fas av vår utveckling”, säger Bo Ågren, Max Matthiessens vd och koncernchef.

Johan Forsgård, Nordenchef Willis Towers Watson kommenterar: ”Vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans med Max Matthiessen och vi är övertygade om att Max Matthiessen kommer att fortsätta växa och utveckla sina tjänster med Nordic Capital som ny ägare. Willis Towers Watson och Max Matthiessen kommer fortsatt att ha en relation i delar av verksamheten där vi förblir nära samarbetspartners.”

Nordic Capitals tidigare erfarenhet inom finanssektorn inkluderar investeringar i MFEX, Nordnet, Resurs Holding, Nordax, Bank Norwegian, Lindorff (kombinerat med Intrum), Trustly, Bambora och Point, samt ett stort antal innehav som genomgått både organisk tillväxt och kompletterande förvärv.

Villkoren för transaktionen uppges inte. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Citi var finansiell rådgivare och Cederquist legal rådgivare till Nordic Capital i transaktionen.

Fotnot: Med “Nordic Capital” menas någon av, eller samtliga, entiteter som är associerade med Nordic Capital, samt de förvaltningsbolag som är associerade med dem. Nordic Capital rådges av sina exklusiva rådgivare som utgörs av flertalet rådgivningsbolag inom NC Advisory och Nordic Capital Investment Advisory, som enskilt eller tillsammans hänvisas till som Nordic Capital Advisors.

Mediekontakter

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: 08-440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Max Matthiessen
Petra Broman, Kommunikationschef
Tel:  +46 733 75 74 36
e-mail: petra.broman@maxm.se

 

Om Max Matthiessen
Max Matthiessen grundades 1889 och är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. Företaget erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av pensions- och försäkringslösningar till arbetsgivare, företagare och privatpersoner. Bolaget har även verksamhet inom sparande, investeringsrådgivning och kapitalförvaltning.  Max Matthiessen har cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2019 var omsättningen cirka 1 552 MSEK. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna för investeringar är norra Europa samt globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 14,5 miljarder euro i över 110 investeringar. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund IX med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA som tillsammans benämns Nordic Capital Advisory.  För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.