Likvidering Carneo Systematic Alpha

CAAM Fund Services har beslutat att likvidera fonden Carneo Systematic Alpha (SE0004356962) per 2020-10-01.

Du som har innehav kan byta eller sälja av det innan 2020-07-26 kl 12. Om inga åtgärder vidtas, kommer dina andelar att vara låsta fram till likvideringsprocessen är klar.

Vänligen ta del av kundbrevet i nedanstående länk.

Kundbrev Carneo Systematic Alpha

Publicerad under Okategoriserade