Morgonrapport – Fortsatta uppgångar

Morgonrapport – Makro & marknad

  • USA-börserna steg
  • Tjänste-PMI idag
  • Asiatiska börser handlas uppåt
  • Europeiska terminer pekar tydligt uppåt

USA-börserna fortsatte att trotsa amerikanska upplopp med utegångsförbud och nya spänningar mellan USA och Kina då nya uppgångar noterades. Storbolagsindexet Dow Jones stängde 1,1 procent högre. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,8 procent och tekniktunga Nasdaq steg 0,6 procent. Oljepriset steg under gårdagen kring 4 procent efter uppgifter om att OPEC planerar nya nedskärningar av oljeproduktionen. Amerikanska terminer pekar på nya uppgångar idag samtidigt som de asiatiska börserna handlas uppåt under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 1,4 procent högre, Shanghai-börsen stiger 0,5 procent och Hong Kong-börsen klättrar 1,4 procent.

OMXS30-terminen på IG Markets pekar på en positiv öppning för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer pekar tydligt uppåt.

Enligt uppgifter förhandlar tyska politiker om ett nytt stödpaket i storleksordningen 50-100 miljarder euro.

Idag är det dags för inköpschefsindex med tjänste-PMI för en lång rad länder däribland Sverige, Tyskland, Frankrike, euroområdet och USA. Tidigare under morgonen publicerades även kinesiska tjänste-PMI från Caixin vilken steg till 55,0 från 44,4 föregående månad.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+1,1% +0,8% +1,4% +0,5% +1,4%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+1,4% +1,1% +1,5% +0,9%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd