Morgonrapport – Muntra börser efter besked från Fed

Morgonrapport – Makro & marknad

  • USA-börserna vände till plus
  • Fed startar köp av företagsobligationer
  • Uppgifter om amerikanskt infrastrukturpaket
  • Tokyo upp nästan 5%
  • Europeiska terminer kraftigt uppåt

Wall Street inledde gårdagen med en öppning kring -2 procent men återhämtade successivt hela nedgången för att slutligen stänga i positivt territorium. Nya stimulansbesked från Federal Reserve gav bränsle åt börsen under de sista timmarna av handelssessionen. Fed köper sedan tidigare ETF:er med företagsobligationer, och man har tidigare aviserat att man avser köpa företagsobligationer i primärmarknaden, det vill säga vid emissioner. I enlighet med gårdagens besked kommer banken nu även köpa företagsobligationer direkt i sekundärmarknaden. Fed kommer att köpa företagsobligationer som minst hade kreditbetyget BBB-, alltså Investment Grade, i mars och med löptid om högst fem år. Programmet uppgår till så mycket som 750 miljarder dollar. Storbolagsindexet Dow Jones stängde 1 procent högre. Det bredare indexet S&P 500 stängde 0,8 procent högre och tekniktunga Nasdaq klättrade 1,4 procent.

Nu under morgonen pekar amerikanska terminer kraftigt uppåt efter rapporter från Bloomberg om att Vita Huset förbereder ett nytt stimulanspaket för infrastruktur om 1000 miljarder dollar.

Asiatiska börser stiger rejält under morgonen. Tokyo-börsen stängde 4,9 procent högre efter att BoJ vid sitt räntebesked lämnade räntan oförändrad men utlovade utökat pandemistöd. Shanghai-börsen stiger 1,2 procent medan Hong Kong-börsen klättrar 2,7 procent.

OMXS30-terminen på IG Markets pekar på en öppning tydligt uppåt för Stockholmsbörsen

Europeiska terminer pekar kraftigt uppåt.

Idag publiceras den tyska sentimentsindikatorn ZEW-indexet. Indexet väntas stiga till 60 från 51 tidigare månad.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+1,0% +0,8% +4,9% +1,2% +2,7%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+2,4% +2,2% +2,6% +2,0%

Uppgifter per klockan 08:30

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd