Morgonrapport – Stigande bostadspriser

Morgonrapport – Makro & marknad

  • USA-börserna steg kring 2 procent
  • Bostadspriserna steg i maj
  • Blandad handel i Asien
  • Europeiska terminer kring nollan

Globala börser steg kraftigt under gårdagen, där investerare bortsåg från, på sina håll, åter ökande antal virussmittade och fokuserade istället på tillgångsköpen från Fed och uppgifterna om att ett nytt stort stimulanspaket kan vara på gång i USA. Europeiska börser steg över 3 procent. På amerikanskt håll stängde Dow Jones 2 procent högre, S&P 500 steg 1,9 procent och Nasdaq avancerade 1,8 procent. Amerikanska terminer handlas nu under morgonen kring nollan.

De asiatiska marknaderna handlas i skrivande stund blandat. Tokyo-börsen backar 0,5 procent. Shanghai-börsen tappar 0,2 procent medan Hong Kong-börsen stiger 0,1 procent.

OMXS30-terminen på IG Markets handlas strax över nollan och pekar på en försiktigt positiv öppning.

Europeiska terminer handlas kring nollan.

Under morgonen publicerade Valueguard HOX-index med prisutvecklingen för svenska privatbostäder. I maj steg priserna med 2,2 procent, där bostadsrättisndexet steg med 1 procent och villaindexet med 3 procent. Även den preliminära undersökningen för början av juni pekar på uppgångar.

Idag släpps reviderade inflationssiffror från euroområdet för maj, där KPI väntas uppgå till 0,1 procent i årstakt medan kärn-KPI väntas landa på 0,9 procent.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+2,0% +1,9% -0,5% -0,2% +0,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,1% +0,2% -0,1% +0,4%

Uppgifter per klockan 08:23

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd