Morgonrapport – Wall Street stängde försiktigt nedåt

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 -0,4%
  • Räntebesked BoE
  • Blandad handel i Asien
  • Europeiska terminer pekar nedåt

USA-börserna handlades försiktigt under gårdagen men pendlade om båda sidor om nollstrecket. Efter något svagare handel under eftermiddagen stängde Dow Jones slutligen 0,7 procent lägre, S&P 500 backade 0,4 procent medan Nasdaq steg 0,2 procent. Amerikanska terminer pekar på en negativ öppning i eftermiddag.

De asiatiska marknaderna handlas i skrivande stund blandat. Tokyo-börsen backar 0,4 procent. Shanghai-börsen stiger 0,1 procent medan Hong Kong-börsen tappar 0,5 procent.

OMXS30-terminen på IG Markets handlas nedåt och pekar på en negativ öppning för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer pekar nedåt.

Enligt läckta uppgifter från den tidigare säkerhetsrådgivaren John Boltons kommande bok så bad Donald Trump Kinas president Xi om hjälp att vinna valet, bland annat genom att köpa mer jordbruksvaror från viktiga delstater. Trump-administrationen har försökt stoppa boken från att publiceras.

Under Fed-chefens Jerome Powell utfrågning i kongressen menade Powell att han anser att regeringen bör fortsätta med de finanspolitiska stödåtgärderna. Han talade även om Feds planer på att ta steget från att köpa ETF:er till att köpa företagsobligationer.

Idag lämnar Bank of England räntebesked. Banken väntas lämna räntan oförändrad på 0,1 procent. Besked kommer även från Norges centralbank som också väntas lämna räntan oförändrad.

I eftermiddag publiceras Philly Fed-index, som vänta stiga till -23,0 från -43,1 föregående månad. Även den veckovisa amerikanska rapporten för antal nyanmälda för arbetslöshetsstöd publiceras.

Morgonrapporten tar nu sommaruppehåll och är åter i augusti.
Ha en skön midsommar!

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,7% -0,4% -0,4% +0,1% -0,5%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,8% -0,8% -0,7% -0,7%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd