Morgonrapport – Uppgångar på Wall Street

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 +1,3%
  • H&M lämnar omvänd vinstvarning
  • Asiatiska börser handlas blandat
  • Europeiska terminer kring nollan

USA:  Amerikanska börser steg brett under gårdagen. Dow Jones stängde 1,2 procent högre, S&P 500 steg 1,3 procent och Nasdaq klättrade 1,9 procent. Flera bolag som tagit stryk under de senaste veckorna steg kraftigt, där bland annat Tesla stängde 12,6 procent högre.

Asien:  I Asien är handeln blandad under morgonen. Från kinesiskt håll publicerades under natten bättre än väntade data för industriproduktion och detaljhandelsförsäljning såväl som arbetslöshet. Shanghai-börsens handlas i skrivande stund 0,2 procent högre medan Hong Kong-börsen stiger 0,2 procent. Tokyo-börsen handlas 0,4 procent lägre.

Terminer:  OMXS30-terminen på IG Markets handlas kring nollan och pekar på en neutral öppning.

Europeiska terminer handlas kring nollan.

Amerikanska terminer pekar uppåt.

Nyheter/Makro: Turerna kring brexit fortsätter och igår röstades Boris Johnsons hårt kritiserade lagförslag om inrikeshandel igenom i det brittiska underhuset. Lagen ger Storbritannien möjlighet att bryta mot utträdesavtalet med EU.

H&M lämnade en omvänd vinstvarning under morgonen där bolaget räknar med ett resultat före skatt om cirka 2 miljarder i tredje kvartalet. Snittestimatet i Bloomberg låg på 246 miljoner kronor.

Idag publicerar SCB en ny AKU-undersökning med svenska arbetslöshetssiffror för augusti.

Idag publiceras även den tyska sentimentsindikatorn ZEW-index samt amerikansk industriproduktion.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+1,2% +1,3% -0,4% +0,2% +0,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,2% +0,1% -0,0% +0,1%

Uppgifter per klockan 08:22

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd