Morgonrapport – Avvaktande handel inför räntebesked från Fed

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 +0,5%
  • Räntebesked Fed (20.00)
  • Asiatiska börser handlas blandat
  • Europeiska terminer försiktigt nedåt

USA:  De amerikanska börserna steg för andra dagen igår där teknikaktier utvecklades starkt. Nasdaq steg 1,2 procent. Dow Jones föll tillbaka från tidigare uppgångar efter svag utveckling för bankaktier och stängde oförändrat. S&P 500 steg 0,5 procent. Nu under morgonen handlas amerikanska terminer avvaktande inför Fed-beskedet som kommer ikväll.

Asien:  Yoshihide Suga har nu formellt valts in som ny premiärminister i Japan efter att Shinzo Abe avgått till följd av hälsoproblem. De asiatiska börserna handlas under morgonen blandat och med små förändringar. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,1 procent högre medan Shanghai-börsen tappar 0,4 procent och Hong Kong-börsen backar 0,2 procent.

Terminer:  OMXS30-terminen på IG Markets handlas kring -0,2 procent och pekar på en försiktigt negativ öppning.

Europeiska terminer handlas försiktigt nedåt.

Nyheter/Makro: Världshandelsorganisationen WTO fastslog igår att USA bröt mot internationella handelsregler då man införde tullar mot Kina.

Oljepriset har stigit under de senaste dagarna efter att orkanen Sally har tvingat en stor del av amerikanska oljeriggar att stänga.

Ikväll lämnar den amerikanska centralbanken Federal Reserve räntebesked. Inga förändringar väntas vid kvällens besked men fokus kommer att ligga på Feds nya ramverk för penningpolitiken, där Fed-chefen Jerome Powell under sitt tal vid Jackson Hole-konferensen lanserade ett nytt inflationsmål med ett mål om 2 procent i genomsnitt över tid. Powell var sparsmakad med detaljer och definitioner, varför ytterligare information kan röna stort intresse under kvällen. Oavsett vad Fed meddelar räknar redan marknaden med att räntorna kommer att förbli på mycket låga nivåer under lång tid framöver.

I övrigt publiceras under dagen amerikansk detaljhandelsförsäljning.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,0% +0,5% +0,1% -0,4% -0,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,2% -0,7% -0,1% -0,2%

Uppgifter per klockan 08:21

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd