Morgonrapport – Fed lämnade räntan oförändrad

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 -0,5%
  • Asiatiska börser handlas nedåt
  • Europeiska terminer pekar nedåt

USA:  Fed lämnade som väntat räntan oförändrad i intervallet 0,0-0,25 procent. Fed-chefen Jerome Powell indikerade att man avser att lämna räntan nära noll till slutet av 2023 för att understödja en återhämtning i arbetslösheten och en uppgång i inflationsnivån. Efter avsaknad av ytterligare stimulanser från Fed handlades de amerikanska börserna ned från tidigare uppgångar. Dow Jones stängde slutligen 0,1 procent högre medan S&P 500 backade 0,5 procent och Nasdaq tappade 1,3 procent.

Asien:  Asiatiska börser handlas mestadels nedåt under morgonen. Bank of Japan lämnade under natten som väntat räntorna oförändrade. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,7 procent lägre, Hong Kong-börsen backar 1,3 procent medan Shanghai-börsen stiger 0,2 procent.

Terminer:  OMXS30-terminen på IG Markets handlas kring -1,0% och pekar på en negativ öppning för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas nedåt.

Även amerikanska terminer pekar nedåt.

Nyheter/Makro: Demokraterna och republikanerna kommer fortsatt inte överens om ett nytt stimulanspaket och Donald Trump uppmanade igår republikanerna i kongressen att acceptera ett större paket för att kunna närma sig demokraternas krav.

Idag kommer även Bank of England med räntebesked. Även europeiska inflationssiffror, Philly Fed-index samt veckovis amerikansk arbetslöshetsstatisk publiceras.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,1% -0,5% -0,7% +0,1% -1,3%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

Uppgifter per klockan 08:19

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd