Morgonrapport – Svensk budget presenteras

Morgonrapport – Makro & marknad

  • Globala banker pressas efter uppgifter om penningtvätt
  • Höstbudgeten presenteras
  • Riksbanken Räntebesked (tis)
  • PMI euroområdet (ons)
  • Ifo-index (tors)
  • Asiatiska börser handlas nedåt
  • Europeiska terminer pekar nedåt

USA:  De amerikanska börserna avslutade förra veckan med nedgångar. Storbolagsindexet Dow Jones stängde 0,9 procent lägre, det bredare indexet S&P 500 backade 1,1 procent och tekniktunga Nasdaq backade 1,1 procent.

Asien:  De asiatiska börserna handlas nedåt under morgonen. Shanghai-börsen handlas i skrivande stund 0,7 procent lägre medan Hong Kong-börsen tappar 1,6 procent. Bankerna Standard Chartered och HSBC pressas efter uppgifter om penningtvätt (se nedan). Även Sydney-börsen och sydkoreanska Kospi handlas i rött. Tokyo-börsen håller stängt för helgdagsfirande.

Terminer:  OMXS30-terminen hos IG Markets handlas i skrivande stund kring -1,2% och pekar på en öppning nedåt för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer pekar nedåt.

Amerikanska terminer handlas i skrivandes stund nedåt.

Nyheter/Makro: Den amerikanska nyhetssajten Buzzfeed rapporterade i helgen om läckta dokument från amerikanska myndigheter gällande suspekta transaktioner och penningtvätt i ett stort antal globala storbanker under de senaste två decennierna. HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered och Bank of New York Mellon förekommer flitigast i dokumenten men ett stort antal andra banker inklusive Nordea finns även med.

Idag presenterar regeringen sin budgetproposition för 2021. Stora delar av budgeten är känd sedan tidigare och kommer bland annat att innehålla satsningar om 100 miljarder kronor på skattesänkningar och ökade utgifter.

På tisdag lämnar Riksbanken räntebesked. Banken väntas lämna räntan oförändrad.

Under onsdagen publiceras inköpschefsindex med PMI för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn för september från bland annat Japan, Tyskland, Frankrike och euroområdet.

På torsdag publiceras den tyska konjunkturindikatorn Ifo-index.

Fredagens kalender är relativt tunn men amerikansk orderdata för varaktiga varor publiceras.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,9% -1,1% Stängt -0,7% -1,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,9% -1,2% -0,9% -1,2%

Uppgifter per klockan 08:24

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd