Max Matthiessen förvärvar sakförmedlare i Halmstad

Max Matthiessen förvärvar 48 procent av Försäkringsmäklarna Väst från LF Halland. Förvärvet är ett led i Max Matthiessens fortsatta satsning inom företagsförsäkring.

Max Matthiessen har under de senaste åren vuxit snabbt inom företagsförsäkring. Nu fortsätter bolaget att expandera genom förvärvet av den Halmstadsbaserade försäkringsförmedlaren som kommer att verka under Max Matthiessens varumärke.

– Vi är mycket glada att välkomna Försäkringsmäklarna Väst som en del av Max Matthiessen, säger Fredrik Berg, affärsområdeschef sakförmedling vid Max Matthiessen, och fortsätter: För oss handlar det inte bara om att växa utan det är lika viktigt att hitta rätt typ av bolag som delar våra värderingar.

Försäkringsmäklarna Västs grundare och vd, Tommy Andersson, kommenterar affären så här:

– Max Matthiessen har ett attraktivt tjänsteerbjudande och vi ser fram emot att vara en del av deras organisation. Dessutom genomgår branschen en rad förändringar med ett ökat regulatoriskt tryck vilket ställer höga krav på mindre lokala aktörer. Att kunna nyttja Max Matthiessens kompetens och resurser inom dessa områden kommer att gagna både oss och våra kunder.

Förvärvet innebär att Max Matthiessen utökar sitt regionala kontorsnätverk med sakförmedling på ännu en ort. Sammantaget har företaget 34 kontor och finns representerade med företagsförsäkring vid ett 20-tal orter runt om i landet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Nilsson
Vice vd Max Matthiessen
Telefon: 08-613 05 17
E-post: glenn.nilsson@maxm.se

Petra Broman
Kommunikationschef
Telefon: 08-613 04 36
E-post: petra.broman@maxm.se