”Efter 14 år blir man nyfiken”

Max Matthiessens vd och koncernchef, Jacob Schlawitz. Foto: Kajsa Göransson

INTERVJU. Med över 20 års erfarenhet från försäkringsbranschen och uppdrag över hela Europa tar Jacob Schlawitz nu över som vd för Max Matthiessen. Innovation och hållbar tillväxt står högst på prioriteringslistan.

De senaste två decennierna har Jacob Schlawitz varit chef och ledare inom försäkringsbranschen och sett den och de finansiella marknaderna genomgå stora förändringar samtidigt som förändringstakten hela tiden skruvas upp. Den första oktober axlade han vd-skapet på Max Matthiessen.

– Efter 14 år i samma företag blir man nyfiken på att byta jobb när man får möjlighet, och Max Matthiessen är ett mycket bra bolag med otroligt lojala kunder. Det ska bli en väldigt spännande resa, säger han när vi ses i Max Matthiessens lokaler i centrala Stockholm en varm sensommardag. Det är ganska folktomt i lokalerna eftersom pandemin gör att många arbetar hemifrån, och den omställningen har Max Matthiessen klarat bra.

– Vi har ställt om till digitala möten och många arbetar hemifrån och det fungerar, så kortsiktigt har vi hanterat det väl. Långsiktigt är det svårare att säga hur pandemin kommer att inverka både lokalt och på den globala ekonomin, det är så många faktorer som spelar in, säger han.

De senaste 14 åren har Jacob Schlawitz varit chef för den globala risk- och försäkringskoncernen AON:s verksamhet i Norden. Jobbytet sker efter Nordic Capitals köp av Max Matthiessen, en affär som offentliggjordes i maj och som även lett till förändringar i styrelsens sammansättning. Framför allt, säger han, skapar ägarbytet ett momentum som gör det extra spännande att kliva på vd-posten.

– Nordic Capital tillför kompetens och finansiell styrka för att vidareutveckla affären och stärka vår position ytterligare. Vår bransch står inför utmaningar och är, precis som världen i övrigt, i snabb förändring, säger han. Att omvärlden blir allt mer komplex och svårförståelig för gemene man ökar behovet av finansiell information och rådgivning för att fatta rätt beslut. Nordic Capital har en uttalad ambition att öka tillväxten och innovationstakten. Utöver den traditionella tjänstepensionssidan finns till exempel stora möjligheter att växa inom förmögenhetsförvaltning och sakförmedling.

– Vi har ju sett en trend under flera år där bankerna stänger ned och minskar sina kontorsnät. Bankerna var de man gick och pratade med, som förstod kundernas behov. Här har det kommit in en mängd aktörer som vill hjälpa till där banken en gång var det naturliga valet. Max Matthiessen ska fortsätta att verka kundnära för att förstå vad kunden vill uppnå, till vilken riskbenägenhet och vilka lösningar det finns på marknaden. Det handlar om att hjälpa kunden att förstå sin egen situation så att han eller hon kan fatta smarta beslut. På pensionssidan finns också olika utmaningar, inte minst den demografiska trenden att människor lever allt längre och förväntas arbeta längre. Samtidigt är arbetslivet tuffare och alla kanske inte orkar fram till pensionen. Osäkra statliga finanser gör det än viktigare för den enskilde att ta ansvar för sitt sparande.

”Långsiktigt sparande är en trend som inte kommer att försvinna och när det kommer stora hot i världen, som corona, blir det än tydligare.”

– Långsiktigt sparande är en trend som inte kommer att försvinna och när det kommer stora hot i världen, som corona, blir det än tydligare. Även att man börjar planera tidigare, unga kunder kommer vi se mer av.

Det kundnära fokuset och den lojalitet som utmärker Max Matthiessens kunder är två saker som han gärna lyfter fram. Likaså att den lojaliteten inte är någonting man får gratis, utan något som man hela tiden måste förtjäna. Kunden i fokus är något han återkommer till, och något han haft med sig från start. Som 17-åring startade han, till exempel, tillsammans med en jämngammal kompis en glasskiosk. De åt mycket glass, tjänade inte jättemycket pengar men lärde sig mycket.

– En glasskiosk handlar också om att se möjligheten att skapa något som möter ett behov. Vad behöver kunden? Vilka lösningar finns? Vad är målet – det kortsiktiga och det långsiktiga?

Utöver Danmark har Jacob Schlawitz arbetat i Sverige, Schweiz, London, Wien och Luxemburg. Skillnaderna i arbetskultur är relativt stora, säger han.

– Det finns en långsiktighet i Sverige som tilltalar mig. Och en tillit som jag delar. Jag litar på människor tills de bevisat motsatsen. Dessutom gillar jag konsensustanken, den är en jättestor styrka, man kan diskutera allt, och det är väldigt svenskt. Jag och min familj har bott här i 14 år nu och kommer att bli kvar här.

Hur har din första tid sett ut på nya jobbet?
– Jag håller på att lära känna organisationen. Sedan är det inte mig som person det handlar om, utan om att bygga team där alla är viktiga, hjälper varandra och vinner tillsammans. Max Matthiessen har oerhört skickliga medarbetare och en kompetent styrelse som jag ser fram emot att arbeta med. Jag hoppas att jag kan motivera och inspirera, det är det viktigaste för mig som ledare. Sedan är jag nyfiken av mig – jag tycker om att prata med folk och är ganska tillgänglig.

Och på sikt, hur tror du Max Matthiessen ser ut om fem år?
– Kärnan i vår verksamhet kommer att kvarstå men jag tror vi kommer att vara mer digitaliserade och ha mer automatiserade processer. Vårt produktutbud kommer att vara större och bredare och förändras snabbare med nya produkter för olika kundsegment. Hållbarhet är också något som kommer att få ett ännu större fokus.

 


OM JACOB SCHLAWITZ

Aktuell: Tillträdde som vd på Max Matthiessen 1 oktober.
Kommer från: AON, där han varit Nordenchef de senaste 14 åren.
Född: 1965 i Danmark. Växte upp nära Helsingör.
Bor: I Danderyd norr om Stockholm.
Familj: Fru och tre barn
När jag inte jobbar: Spenderar tid med familjen, gärna aktiv sådan. Skidåkning är en stor familjehobby. Spelar golf och tittar gärna på sport. Insåg att jag ”blivit svensk” när jag tillsammans med mina söner såg en fotbollslandskamp Sverige– Danmark och sönerna hejade på Sverige. Gillar sport i många former.
Första jobbet: Startade arbetslivet som 15-åring på ett bygge i Danmark. Funderade ett tag på att följa i pappas fotspår och bli ingenjör men ekonomi och finans lockade mer.


TEXT: Carolina Johansson
FOTO: Kajsa Göransson