Att tänka på när du ska sälja ditt bolag

Hur värderar man ett ägarlett bolag? Och hur hittar man köpare? Här är några viktiga råd för dig som funderar på att sälja ditt bolag.

Närmare 40 procent av Sveriges mindre bolag drivs av företagsledare som har passerat 55 år. Det är ofrånkomligt att en del av bolagen kommer att läggas ned eller att någon annan tar över rodret en dag. I vissa fall kanske någon inom familjen kan driva bolaget vidare men det är inte helt ovanligt att bolaget säljs till en extern köpare. Hur hittar man en köpare och hur vet man vad företaget är värt?

Jonas Sköld

– Företag värderas oftast med tonvikt på årsvinster och genom en avstämning i företagets kassa, säger Jonas Sköld, jurist och medgrundare av Ekstam och Partners, ett bolag som hjälper till med företagsöverlåtelser. Den som vill sälja sitt bolag bör därför fokusera på att behålla eller försöka hitta vägar för att maximera vinsten. Det kan vara en god idé att se över bolagets fasta tillgångar. Kanske kan en viss tillgång leasas i stället för att ägas, till exempel.

En hel del köpare vill inte själva äga kommersiella fastigheter. Därför kan det vara en fördel att separera den kommersiella fastigheten från verksamheten och lägga den i ett eget bolag, tipsar Jonas Sköld. En annan viktig aspekt för att få bra betalt för sin verksamhet är givetvis att hitta rätt köpare och gärna flera köpare som kan ha ett strategiskt intresse av ett förvärv av bolaget, något som inte alltid är helt enkelt.

– Ett sätt är naturligtvis att försöka hitta en köpare själv. Oftast är det då en branschkollega, bolagets anställda eller någon aktör som tidigare har visat intresse. Vi rekommenderar dock att ta professionell hjälp med hela processen kring företagsförsäljningen för att affären ska bli så bra som möjligt. Då kan ägaren i stället fortsätta fokusera på att driva företaget framåt i full fart.Det är också vår erfarenhet att säljaren får bättre betalt för sitt bolag genom en professionell process, säger Jonas.

Han menar också att det inte bara handlar om pris utan även om att de ”mjuka värdena” behöver optimeras. Exempel på ”mjuka värden” kan vara hur länge den förra ägaren ska vara kvar i en övergångsfas och hur bolaget kommer att drivas när den nya ägaren tar över.

Om man har hittat en köpare och kommit överens, vad händer sedan rent praktiskt?
– Rekommendationen är att i god tid vända sig till en affärsjuridisk expert med erfarenhet av företagsaffärer för att få hjälp med avtalsskrivning. Även om parterna har kommit överens om pris och andra villkor är vår erfarenhet att det ofta finns en hel del aspekter kvar att diskutera för att alla avtal ska vara på plats.

Går du i försäljningstankar? Kontakta din rådgivare hos Max Matthiessen så guidar vi dig genom hela processen tillsammans med specialisterna på Ekstam och Partners.