Så tryggar Pågen sina medarbetares pensioner

FÖRETAGSPROFILEN. Genom att ta klivet in i Max Matthiessens storkundsupphandling fick bageriföretaget ökad kostnadskontroll och flexibilitet i pensionsförsäkringarna.

Malmöbaserade Pågen är ett familjeföretag med 140 års bagartradition innanför väggarna. Medarbetarnas tjänstepensionslösningar har inte riktigt lika många år på nacken, men i takt med att individuella val blivit allt viktigare i det svenska pensionssystemet har företaget de senaste decennierna erbjudit en rad olika lösningar och leverantörer av pensionsrådgivning.

− Det är ett komplext område. Vi behövde få kontroll på de pensionslösningar vi har, och även öka transparensen gentemot de anställda så att de verkligen förstår vad som ingår och vad det kostar. Som arbetsgivare vill vi säkerställa så låga avgifter som möjligt för medarbetarna och ge ett brett utbud för den som själv vill välja fonder där pensionspengarna ska förvaltas, säger Lotti Klefström, HR-chef vid Pågen.

Med ambition att sänka avgifterna och hitta en flexibel lösning för såväl medarbetare som arbetsgivare valde det anrika brödföretaget i slutet av 2019 att konkurrensutsätta sitt tidigare pensionsupplägg. Det resulterade i att Pågen sedan i våras är anslutet till Max Matthiessens storkundsupphandling för Sveriges största arbetsgivare, Max Storkund. Lösningen gäller ett sextiotal av Pågens tjänstemän, som har alternativ ITP och löneväxling, samt en tilläggspension för företagets rikstäckande säljkår med omkring 400 medarbetare.

− Vi har en stor volym när vi upphandlar tillsammans med våra kunder. Det innebär stordriftsfördelar som kommer våra kunder till godo. I den här lösningen finns det också möjlighet för de anställda att i stor utsträckning utforma försäkringen efter eget behov vad gäller efterlevandeskydd och förvaltning. Den anställde kan göra individuella fondval och/eller välja traditionell förvaltning, beroende på riskprofil och hur aktiv den enskilde själv vill vara, förklarar Mathias Melander, finansiell rådgivare och kundansvarig för Max Matthiessens leverans till Pågen.

Flexibiliteten gäller även servicenivå, det vill säga hur mycket hjälp de anställda vill ha av Max Matthiessens rådgivare. Det här var ett viktigt kriterium i Pågens kravställning på sin framtida samarbetspartner.

”Trygghet och förtroende var viktiga utgångspunkter för upphandlingen av ny tjänstepensionsleverans.”

− Det ska vara tydligt vad en personlig rådgivning är och vad det kostar. Sedan får de anställda själva ta ställning till om de behöver det här stödet eller inte. Tidigare var allt inbakat i en paketlösning där det inte gick att se vad ett rådgivningsmöte kostade, och att avgiften och rådgivningen kan påverka den slutliga pensionen, säger Mathias Melander.

− Vi har förtroende för att våra medarbetare väljer det klokaste utifrån sina förutsättningar, men vi har ändå styrt utbudet en del för att undvika vanliga fallgropar. Till exempel har vi valt att ta bort möjligheten till fond i fond, eftersom vi ser att den typen av produkter innebär högre avgifter, säger Lotti Klefström.

Hon poängterar att trygghet och förtroende var viktiga utgångspunkter för upphandlingen av ny tjänstepensionsleverans. Både medarbetare och arbetsgivare måste känna sig trygga med upplägget och den information som förmedlas kring valmöjligheter och regelverk.

− Vi är ett snabbrörligt företag och behöver kontinuerlig tillgång till kvalificerade råd om det sker förändringar som påverkar oss när det gäller pensioner och försäkringar.

I den nya lösningen ingår även administrativt stöd som avlastar löneavdelningen, till exempel bevakning av löneväxling, där Max Matthiessen hjälper oss se till att nivåerna inte överskrider de regler som finns, säger Lotti Klefström.

Även fakturahanteringen har förenklats i och med att Pågen anslöt sig till Max Matthiessens storkundskoncept. Tidigare kom fakturor från alla olika försäkringsgivare som de anställda hade i sina fondval för tjänstepensionen. Nu sker samfakturering så att löneavdelningen bara behöver hantera en gemensam faktura, trots att medarbetarna fortfarande har minst lika många sparalternativ.

”Pensioner och försäkringar är viktiga rekryteringsinstrument för att attrahera och behålla kompetent personal.”

Lotti Klefström uppskattar den förenklade administrationen, men betonar att viktigast med den nya lösningen är att lyfta fram och tydliggöra betydelsen av tjänstepensionsvalen för medarbetarna:

− Pensioner och försäkringar är viktiga rekryteringsinstrument för att attrahera och behålla kompetent personal. Som arbetsgivare vill vi bli ännu bättre på att medvetandegöra bland personalen hur mycket vi betalar in till deras framtida pensioner, och visa vilken betydelsefull förmån detta är vid sidan av lönen.

− Översynen av våra pensionslösningar har också gett oss insikt att jobba vidare och förbättra andra närliggande områden på liknande sätt. Inom kort funderar vi på att även se över sjukvårds- och grupplivförsäkringarna, säger Lotti Klefström.

 

Digitalt stöd kompletterar personlig rådgivning

Förutom valbar och flexibel rådgivning för dem som omfattas av storkundsupphandlingen innebär den nya pensionslösningen att Pågens medarbetare även får tillgång till Max Matthiessens digitala tjänster.

− Pension är en stor och viktig fråga där det sker förändringar hela tiden, så de allra flesta vill ha återkommande rådgivning med personlig uppföljning varje år. Men oavsett vilken servicenivå medarbetaren väljer är våra digitala tjänster ett bra komplement för den som själv vill hålla sig uppdaterad inom området. Här finns möjlighet att göra analyser och pensionssimuleringar för att få en övergripande bild av hela sitt försäkringsskydd, säger rådgivaren Mathias Melander vid Max Matthiessen.

Informationen som målas upp handlar om allt från sjukförsäkringar och olycksfallsförsäkringar till eventuella barnförsäkringar, efterlevandeskydd och vilka fonder medarbetaren valt i sin pensionsförsäkring.

− De flesta känner inte till hur mycket arbetsgivaren faktiskt betalar in till deras pensioner och försäkringar. Det blir en aha-upplevelse när de dels ser vilken omfattande förmån detta är i förhållande till lönen, dels blir uppmärksammade på vilka olika val de har gjort historiskt som kanske inte längre är relevanta. Något många inte tänker på är till exempel att den som inte gjort ett aktivt val för en del av sina försäkringar saknar efterlevandeskydd eller relevant förmånstagare, säger Mathias Melander och poängterar vikten av att se över sitt försäkringsskydd allteftersom livet förändras med familjebildning, stora investeringar som husköp och liknande:

− Denna översyn förenklas med vår rådgivning i kombination med digitala tjänster. Det är också en viktig del av den transparens och tydlighet som Pågen och andra framsynta arbetsgivare är så måna om att lyfta fram för sina medarbetare.

TEXT: Susanna Lidström
FOTO: André De Loisted