Förbättra din pension genom löneväxling

Många arbetsgivare erbjuder idag medarbetare en möjlighet att byta en del av bruttolönen till förmån för ett ökat pensionssparande. Det kallas för att löneväxla och är ofta ett förmånligt sätt att spara till pensionen.

Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om det finns möjlighet att löneväxla på din arbetsplats. Finns möjligheten innebär det att du kan avstå en viss del av din bruttolön mot ett ökat pensionssparande.

Så fungerar löneväxling

Ett bruttolönevdrag på exempelvis 2 000 kr i månaden innebär 1 000 kr mindre i utbetald nettolön, om du har en marginalskatt på 50 procent. Beloppet du löneväxlar placeras i en tjänstepensionsförsäkring och inkomstbeskattas inte förrän du påbörjar utbetalningen av din pension vilket kan vara fördelaktigt. Skatten du betalar som pensionär är ofta lägre än skatten på̊ din lön under tiden du arbetar.

För vem passar det att löneväxla?

Som utgångspunkt är det bara aktuellt att löneväxla, om du har en månadslön som efter löneväxling överstiger 45 865 kronor eller mer (år 2021). Anledningen till det är att lönen under detta belopp ligger till grund för den allmänna pensionen. Även andra sociala förmåner som, sjukpenning, föräldrapenning och A-kassa kan påverkas negativt vid en löneväxling under denna lönenivå. Du behöver också vara säker på att du inte behöver den lön du avstår från.

Fler fördelar med att löneväxla

  • Din arbetsgivare betalar lägre skatt när du löneväxlar jämfört med när du tar ut lön. Skillnaden är cirka 5,8 procent och arbetsgivaren kan välja att lägga den delen till ditt pensionssparande. Om du exempelvis löneväxlar 3 000 kronor per månad placeras i sådant fall 3 174 kronor per månad i din tjänstepensionsförsäkring.
  • Med löneväxling förstärker du din pension och har därmed större möjlighet att påverka din situation i samband med pensioneringen. Du kan ta ut pensionen när du vill från 55 års ålder.
  • Du väljer själv hur mycket du vill spara för framtiden men din arbetsgivare kan ha bestämt en undre gräns (t ex 500 kr) och att beloppet exempelvis får ändras max en gång per år.
  • Sparandet är bundet till pension och riskerar inte att konsumeras i förtid.

Hur stort kan utfallet bli?

Ovanstående är enbart ett exempel och förutsättningarna kan vara annorlunda hos din arbetsgivare. Kontakta oss gärna om du har frågor om vad som gäller där du arbetar. Förutsättningar i detta exempel: Tillskott från din arbetsgivare 5,8%, avkastning 2,1% per år före skatt och försäkringsavgifter, avkastningsskatt 0,6%. Försäkringsavgifter enligt kostnadsoptimalt val inom upphandling Max Matthiessen. Utbetalningstid 10 år, pensionsålder 65 år. *Pensionsbeloppen är beräknade utan hänsyn tagen till inflation. Inbetalningarna görs månadsvis från ovan angiven ålder fram till 65 års ålder. Beloppen i exemplet utgör varken någon prognos eller utfästelse. Hänsyn har tagits till avkastningsskatt och omkostnader.

Se en film om hur löneväxling fungerar

Vill du börja löneväxla?

Hör efter vilka möjligheter som finns på din arbetsplats eller kontakta oss på Max Matthiessen om du har fler funderingar kring löneväxling eller vill ha hjälp med att komma igång.

Läs mer om tjänstepension:

Positiv prognos eller panik inför pension?

Nytt jobb? Glöm inte tjänstepensionen!

Så kan du påverka din pension