Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

Tjänstepensionen är i regel den förmån som har störst ekonomisk betydelse efter lön. Oftast kan du själv påverka hur hela eller delar av din tjänstepension ska placeras, och valet av placering kan göra stor skillnad på sikt. Några faktorer som kan vara bra att utgå ifrån är hur lång sparhorisont du har, hur engagerad du vill vara och vilken risk du är beredd att ta.

Ett av valen du står inför är val av placeringsform. Du kan välja mellan två typer av försäkringar – traditionell försäkring och fondförsäkring.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring förvaltar försäkringsbolaget försäkringskapitalet åt dig. Det innebär att försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras, som till exempel i räntebärande papper, aktier och fastigheter. En traditionell försäkring innehåller i regel någon form av garanti och en möjlighet att ta del av eventuellt överskott hos försäkringsbolaget.

För vem? Traditionell försäkring lämpar sig främst för dig som inte aktivt vill sköta förvaltningen av ditt sparande i försäkringen och som är intresserad av någon form av garanti.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring sköter du själv förvaltningen av försäkringskapitalet genom att välja i vilka fonder du placerar dina pensionspengar. Försäkringen innehåller generellt inte någon form av garanti. När du väljer en fondförsäkring har du möjlighet att själv bestämma vilken risknivå du vill ha genom dina fondval. En högre risknivå innebär generellt en ökad avkastningsmöjlighet men också en större risk att ditt kapital minskar i värde. Varje fond har ett faktablad där fondens risknivå framgår.

För vem? Fondförsäkring passar dig som aktivt vill sköta förvaltningen av ditt sparande i försäkringen, vill kunna påverka avkastningen och anser att garantier är av mindre betydelse.

Vad händer om du inte gör något val?

Inom de stora kollektivavtalade tjänstepensionerna förvaltas din tjänstepension automatiskt i en traditionell försäkring om du inte själv gör ett aktivt val.

Vill du ha hjälp med rådgivning kring placeringen av din tjänstepension?

Kontakta oss på Max Matthiessen så hjälper vi dig!

Läs mer:

Spara hållbart – pensionsbolagen som investerar mest hållbart