Skräddarsytt företagsskydd för konsultverksamhet

Att arbeta som rådgivande konsult innebär ett stort ansvar gentemot sina kunder. En konsultförsäkring ger en ökad trygghet om företaget i sin rådgivning begått ett misstag och riskerar att bli skadeståndsskyldigt för ekonomisk skada. Tillsammans med If har Max Matthiessen tagit fram en branschförsäkring som är anpassad för företag med rådgivande konsultverksamhet som ger en trygg grund att stå på.

Konsultförsäkringen ger ett rekommenderat grundskydd och kan justeras utifrån företagets specifika behov och bransch.

Professionsansvarsförsäkring

En av de viktigaste byggstenarna i konsultförsäkringen är en Professionsansvarsförsäkring som gäller för rådgivande verksamhet och som är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen som också ingår i grundskyddet.

I byggstenarna av konsultförsäkringen ingår även bland annat:

  • egendomsförsäkring – om utrustning eller egendom som tillhör företaget skadas
  • avbrottsförsäkring– om företaget tvingas avbryta sin verksamhet
  • allriskförsäkring- om telefoner, datorer eller liknande går sönder
  • ansvarsförsäkring – om företaget blir skadeståndsskyldigt
  • databrottsförsäkring – om företaget drabbas av ett dataintrång
  • rättsskyddsförsäkring – om företaget hamnar i en rättslig twist
  • förmögenhetsbrottsförsäkring – om företaget drabbas av förluster på grund av att en anställd begår brott

Om det finns behov av att förbättra försäkringsskyddet ytterligare för företaget eller anställda, finns dessutom möjlighet att lägga till kompletterande tilläggsförsäkringar.

Flera fördelar med vår konsultförsäkring

Förutom ett heltäckande skydd anpassad till din verksamhet får du en professionell, snabb och enkel hantering både vid offert och tecknande av försäkring samt vid en eventuell skada.

Vi hjälper ert företag

Konsultförsäkringen är tillgänglig via Max Matthiessens sakförmedling, ett starkt växande segment inom Max Matthiessen. I dag finns lokala sakförmedlare vid närmare 20 av företagets 36 lokalkontor runt om i landet. Kontakta oss om du vill veta mer om vår försäkring för konsultföretag.