Morgonrapport – Wall Street tappade på oro för den ekonomiska återhämtningen.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -0,4 %
    • Amerikanska terminer handlas ner
    • PMI siffror för euroområdet (Tyskland, Frankrike etc.) (09:30)
    • PMI siffror för USA (15:45)

USA: De amerikanska börserna handlades ner under gårdagen då arbetslössiffror gav förnyad oro för den amerikanska ekonomiska återhämtningen. Dow Jones handlades ner -0,4 %, S&P tappade med -0,4 % och Nasdaq stängde ner -0,7 %. Gårdagens uppgång i antalet amerikaner som söker arbetslöshetsstöd (Initial jobless claims) var 861 000 och förväntat var 778 000 vilket var betydligt sämre än förväntningarna. Siffrorna reser frågan om hur snabbt USA:s arbetsmarknad kan återfå sin tidigare styrka.

Asien: De asiatiska marknaderna handlas blandat under morgonen. Tokyo-börsen handlas ner -0,7 % under morgonen, Shanghai-börsen stiger +0,6 % och Hongkong-börsen tappar med -0,1 %. Japans kärninflation för januari landade på -0,6 % och var -1,0 % i december. Vilket betyder på att Japan fortfarande brottas med deflation.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp +0,1 % och indikerar en lugn öppning på Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas blandat under morgonen.

Amerikanska terminer handlas ner under morgonen.

Makro/Nyheter:  Gällande dagens agenda håller vi ett extra öga på preliminära PMI siffror från euroområdet. Gårdagens svenska inflationsutfall för januari visade att KPIF på 1,7% vilket var i linje med prognosen och Riksbankens prognos.

I övrigt har Storbritannien idag bjudit in övriga stats- och regeringschefer i G7 till digitalt toppmöte. Det blir Joe Bidens premiär. Agendan enligt Vita huset blir covid-19, världsekonomin och ”utmaningen Kina”.

Trevlig fredag!

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

 

Uppgifter per klockan 08:32.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,4% -0,4% -0,7% +0,6% -0,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.