Morgonrapport – Blandad stängning på Wall Street och en relativt tunn makrovecka framför oss.

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 -0,2 %
  • IFO Business Climate Tyskland (mån)
  • Inflationssiffror Euroområdet (tis)
  • CB Consumer Confidence USA (tis)
  • FED: Utfrågning av Jerome Powell (tis)
  • BNP Q4 Tyskland (ons)
  • BNP Q4 USA (tor)
  • Initial Jobless Claims USA (tor)

USA:  Efter en stark öppning vände de amerikanska börserna ned under fredagen och stängde blandat. Dow Jones stängde i princip oförändrat, S&P tappade med -0,2 % och Nasdaq steg +0,1 %. Cykliska aktier fortsätter att gå starkt och under fredagen var det bolag inom råvaror, energi och industri som gick starkast. Cykliska aktier handlades upp på att den amerikanska finansministern Janet Yellen berättade för media att mer stimulans är nödvändig även om ekonomiska data tyder på att en återhämtning redan pågår. Hon sa även att ett stimulansavtal på 1,9 biljoner dollar kan hjälpa USA att återgå till full sysselsättning om ett år.

Asien: De asiatiska marknaderna handlas blandat under morgonen. Tokyo-börsen handlas upp +0,5 % under morgonen, Shanghai-börsen tappar med -0,8 % och Hongkong-börsen stiger med +0,1 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,2 % och indikerar en negativ veckostart på Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas ner under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också ner under morgonen.

Makro/Nyheter:  Sett till makrodata blir veckan relativt lugn men dagens fokus kommer ligga på IFO Business Climate. Senare i veckan publiceras även inflationssiffror för euroområdet under tisdagen samt tyska och amerikanska BNP-siffror.

I fredags publicerade det preliminära inköpschefsindexen (IHS Markit) för februari. Indexen för Europas tillverkningsindustri steg och gjorde det mer än väntat, medan de för tjänstesektorn sjönk överraskande mycket. Mest extrem är utvecklingen i Tyskland. Där steg industriindexet till 60,6, den högsta noteringen på tre år. Samtidigt sjönk tjänsteindexet till 45,9, vilket är det sämsta utfallet sedan maj förra året. Tanken är att tal över 50 ska indikera tillväxt och tal under kontraktion.

Mönstret var detsamma i Frankrike och för euroområdet i sin helhet, men skillnaderna något mindre. Det franska industriindexet steg till 55,0 (också det högsta på 3 år) medan tjänsteindexet sjönk till 43,6. För euroområdet var motsvarande tal 57,7 respektive 44,7.

Siffrorna pekar på två viktiga signaler: Den ena är att den svenska ekonomin (som är lik den tyska) förmodligen utvecklades hyfsat väl även i februari. Den andra är att motståndskraften i den europeiska ekonomin på aggregerad nivå tycks vara fortsatt god.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

 

Uppgifter per klockan 08:03.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,0% -0,2% +0,5% -0,8% +0,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,3% -0,3% -0,4% -0,2%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.