Morgonrapport – Nasdaq tappade 2,5 % på inflationsoro.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -0,8 %
    • Inflationssiffror Euroområdet (11:00)
    • CB Consumer Confidence USA (16:00)
    • FED: Utfrågning av Jerome Powell (16:00)

USA: Inflationsoron fortsätter sätta sin prägel på världens börser och amerikanska tech-aktier handlades ner under gårdagen. Det amerikanska stödpaketet på $ 1 900 miljarder som är en av grundorsakerna till inflationsoron lades igår fram för vidare omröstning i representanthuset senare i veckan. Dow Jones stängde upp +0,1 %, S&P tappade med -0,8 % och Nasdaq föll -2,5 %. Brentoljan handlas nu en bit över $ 66 per fat.

Asien: De asiatiska marknaderna handlas blandat under morgonen. Tokyo-börsen handlas upp +0,5 % under morgonen, Shanghai-börsen tappar med -0,2 % och Hongkong-börsen stiger med +1,2 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,1 % och indikerar en negativ men lugn öppning på Stockholmsbörsen.

Majoriteten av europeiska terminer handlas upp under morgonen.

Amerikanska terminer handlas upp under morgonen.

Makro/Nyheter:  På dagens agenda blir det slutliga inflationssiffrorna för Euroområdet samt ett par februariindikatorer i USA. Idag påbörjar även Fed-chefen Powell en hearing (idag och imorgon) i kongressen med start i senatens bankkommitté. Tonläget lär vara mjukt med upprepat budskap att den ekonomiska återhämtningen även fortsättningsvis kräver stöd av både finans- och penningpolitiken.

Storbritanniens premiärminister Johnson stakade igår ut en plan för att öppna upp den engelska ekonomin. Öppnandet sker gradvis, med varsamma steg med återkommande kontroll av smittspridningens utveckling uppdelad över fyra perioder. Skolorna inleder i början av mars och det sista och fjärde steget inleds den 21 juni då sociala restriktioner väntas lyftas. Storbritannien kan i nuläget luta sig mot ett framgångsrikt vaccineringsprogram Med nuvarande trend kommer Storbritannien ha vaccinerat 3/4 av befolkning i början av maj medan Sverige knappt nått 20%.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

 

Uppgifter per klockan 08:28.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,1% -0,8% +0,5% -0,2% +1,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,1% +0,1% +0,2% -0,1%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.