Morgonrapport – Tech tyngde när räntan på den amerikanska 10-åringen handlades upp.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -1,3 %
    • Nasdaq -2,7 %
    • Europeiska terminer pekar på en röd öppning

USA: Det är fortsatt räntan på den amerikanska 10-åringen som sätter humöret på börsen. Under gårdagen steg räntan 8 punkter till 1.49 % som högst för att sedan tappa något. Dow Jones stängde -0,4 %, S&P tappade -1,3 % och Nasdaq tappade hela -2,7 %.

Asien: De asiatiska börserna handlas kraftigt ner under morgonen. Tokyo-börsen är ner -2,1 % i skrivande stund, Shanghai-börsen är ner -2,0 % och Hongkong-börsen tappar -1,8 %. Folkets politiskt rådgivande konferens i Kina inleds idag följt av den Nationella folkkongressen imorgon. De båda väntas avslutas den 10 respektive den 11 mars.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,6 % vilket indikerar på en negativ öppning för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer pekar ner under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också ner under morgonen.

Makro/Nyheter:  Även om räntenivån i USA är fortsatt låg har det varit hastigheten på uppgången som har skrämt investerare och det kan vara ett tecken på en försämring av marknadens funktion med för låg likviditet när aktiviteten stiger.

Under gårdagen släpptes PMI för tjänsteindustrin gällande USA som visade att tillväxttakten mattades av under februari. ISM Non-Manufacturing Index kom in sämre än förväntat på 55.3 vilket var en minskning på 3.4 från föregående månad. Förväntningarna låg på 58.7.

I övrigt är det tunt på makro idag men under dagen träffas OPEC+ för att diskutera strategin framöver.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

 

Uppgifter per klockan 08:34.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,4% -1,3% -2,1% -2,0% -2,0%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,5% -0,4% -0,1% -0,6%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.