Morgonrapport – Wall Street fortsätter att tappa, Nasdaq går negativt för året.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -1,3 %
    • Nasdaq -2,1 %
    • Nonfarm Payrolls USA (14.30)

USA: De amerikanska börserna fortsatte att tappa under torsdagen efter FED-Chefen Jerome Powell misslyckats att lugna marknaden. Marknaden är skeptisk till att centralbanken ska kunna hålla den stigande räntan och inflationsförväntningarna i schack. Efter Powells tal hoppade räntan på den amerikanska 10-åringen upp till 1.54 %. Dow Jones stängde -1,1 %, S&P tappade -1,3 % och Nasdaq föll -2,1 %. Nasdaq handlas nu negativt för året och har korrigerat 10 % från sitt tidigare högsta.

Asien: De asiatiska marknaderna handlas försiktigt ner under morgonen. Tokyo-börsen tappar -0,2 % i skrivande stund, Shanghai-börsen handlas ner -0,1 % och Hongkong-börsen tappar även den -0,1 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,6 % vilket indikerar på en negativ öppning för Stockholmsbörsen.

Majoriteten av de europeiska terminer pekar ner över -0,5 % under morgonen.

Amerikanska terminer handlas blandat under morgonen.

Makro/Nyheter: Fed fortsätter att upprepa sitt duvaktiga budskap om att styrräntan ska förbli låg och att man inte kommer låta en tillfällig uppgång i inflationen ske. Marknaden behöver se mer åtgärder för att hindra långa räntor från att stiga. Med dagens ansträngda aktievärderingar kommer centralbankerna fortsätta vara i fokus för börsutvecklingen och deras agerande beror ytterst på hur ekonomin utvecklas. Eftermiddagens Nonfarm Payrolls är en viktig mätare på hur det går på arbetsmarknaden i USA och något Fed noga följer. Förväntningarna ligger på att USA lyckades skapa 200 k nya jobb i februari och att arbetslösheten ligger kvar på 6,3%.

Torsdagens OPEC+ möte resulterade i ett beslut att hålla produktionsnivåerna oförändrade vilket var i princip det marknaden hade förväntat sig. Beskedet fick priset på Brentolja att stiga med 5% till $ 67 per fat.

Trevlig fredag!

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

 

Uppgifter per klockan 08:29.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-1,1% -1,3% -0,2% -0,1% -0,4%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,8% -0,7% +0,1% -0,6%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.