Flytta eller inte flytta – en komplex fråga

Den 1 april begränsades den avgift som pensionsbolag får ta ut för att flytta pensionskapital i fond- och depåförsäkringar. Men innan man fattar ett beslut gäller det att se till helheten och – om man flyttar – välja det bästa möjliga alternativet, råder Max Matthiessens experter.

Rätten att flytta pensionskapital i fond-och depåförsäkringar har funnits sedan 2007. Nu införs ett tak på den avgift ett försäkringsbolag får ta ut för att flytta kapitalet. Pensioner som regleras i kollektivavtal omfattas dock inte av de nya reglerna.

Vad innebär den nya lagen?

Försäkringsföretag får endast ta ut en avgift för direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköpet eller flytten, högst 600 kronor år 2021 (med årlig indexuppräkning kopplad till prisbasbeloppet). Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp får ingen avgift tas ut. Flytt av traditionella försäkringar med garanterad avkastning berörs inte av avgiftstaket.

Max Matthiessens experter är i huvudsak positiva till förändringarna, men varnar för att de kan skapa en flyttkarusell där enskilda sparare tappar greppet om helheten och lockas av hårt marknadsförda erbjudanden.

– Lägre flyttavgifter leder till ökad konkurrens och att pensionsbolagen måste skärpa sig för att vara bra och uppskattade leverantörer, säger Daniel Säiner, Finansiell rådgivare på Max Matthiessen.

Pensionsflytt är en komplex fråga som kräver moget övervägande och gärna rådgivning fortsätter Daniel Säiner:

– Det är oftast väldigt svårt för en enskild sparare att skaffa sig en bra överblick över det samlade pensionskapitalet. Risken om man bryter ut och flyttar enskilda försäkringar, är att den samlade risken i portföljen förändras på ett sätt man inte tänkt sig, eller att de utlovade lägre avgifterna innebär sämre avkastning och därmed lägre pension i slutändan.

Traditionella försäkringar omfattas inte av avgiftstaket, men många kan komma att lockas att flytta även dessa – i den mån villkoren tillåter – som ett led i ett byte av pensionsbolag. Det kan leda till oönskade konsekvenser eftersom avkastningen på garanterade produkter bygger på komplexa antaganden kring den livslängd som förväntades vid den tid då försäkringen tecknades.

– Flyttar man pensionskapitalet till en nyare produkt som baseras på en längre livslängd blir resultatet lägre årlig pension, varnar Daniel Säiner.

Så hur ska man tänka som pensionssparare?
Att det har blivit enklare och ”billigare” att flytta pensionskapital innebär ju inte per automatik att det har blivit en bättre idé. Däremot finns det all anledning att ta tillfället i akt att se över sitt samlade pensionssparande.

Finns det några exempel på försäkringar där flytt ofta lönar sig?
Det kan löna sig att se över sina äldre fondförsäkringar och undersöka om dessa går att få till bättre villkor. Att flytta en tjänstepension till en av arbetsgivarens upphandlade planer, kan också leda till lägre avgifter och därmed högre pension.

Det gäller dock att aldrig förlora helhetssynen, påminner Daniel Säiner:

– Utmaningen är alltid att se helheten och inte fokusera för mycket på enskilda försäkringar. Blandar man och ger för mycket blir det ännu svårare.

Daniel Säiner tror att avgiftstaket kommer att sätta fart på framför allt finansiella nischaktörers marknadsföring till nya kunder.

– Det är lätt att nappa på något som låter bra, men ett lockande erbjudande om billigare bolån på villkoret att man flyttar sitt pensionssparande kan i värsta fall innebära att man förlorar mer i pension än vad man tjänar i form av lägre ränta. Ibland fattar sparare alltför kortsiktiga beslut.

Är det en fördel att samla sitt pensionssparande hos färre försäkringsbolag?
– Nej, inte så länge försäkringarna inte har några styckekostnader, och det är det ganska få som har i dag, förutom vissa traditionella produkter. Däremot kan det vara en fördel att ha sitt pensionskapital utspritt på flera försäkringar, eftersom det gör det lättare att komponera en utbetalningsplan på ett sätt som passar en nedtrappning av arbetslivet. Flera försäkringar gör det lättare att diversifiera sitt sparande och olika försäkringsgivare kan komplettera varandra ur olika aspekter.

Vilken är den viktigaste frågan man bör ställa sig inför en eventuell flytt?
– Innebär en flytt till ”något bättre” att det är ”det bästa du kan få”? Vi har sett flyttar som trots bra priser eller löften om en hög garanti de facto lett till minskade förmåner och sämre pension.

Hur kan ni hjälpa era kunder att få ”det bästa”?
Max Matthiessens kunder har tillgång till en privattjänst som ger en samlad, överskådlig bild. Om du får ett erbjudande om en ”superpensionsflyttlösning” som lovar guld och gröna skogar, skicka det till oss så hjälper vid dig med en professionell bedömning. Vi kan helheten och hjälper dig att komponera en bra pensionsmeny.

Flytt av pensionskapital

  • Glöm inte helheten och se till att jämföra olika erbjudanden
  • Har utbudet alternativ inom områden du prioriterar, t ex hållbarhet?
  • Är avgiften konkurrenskraftig?
  • Hur ser villkoren ut?

TEXT: Jonas Rehnberg