Morgonrapport – Wall Street handlades försiktigt ner under tisdagen, Yellen eldar på global skattedebatt.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -0,1 %
    • PMI Tjänstesektorn Tyskland (9:55)
    • PMI Tjänstesektorn Euroområdet (10:00)
    • FED mötesprotokoll (FOMC) USA (20:00)

USA:  De amerikanska börserna tappade under tisdagen efter att ha tagit nya toppnivåer i inledning av veckan. USAs President Biden tidigarelade igår datumet när alla över 18 ska få tillgång till vaccin till den 19 april från 1 maj och 4 av 10 invånare har fått minst en spruta. Dow Jones stängde ner -0,3 %, S&P tappade -0,1 % och Nasdaq handlades ner -0,1 %. Räntan på den amerikanska 10-åringen tappade 7 bps under tisdagen och handlas nu till 1,65 %.

Asien: De asiatiska marknaderna handlas blandat under morgonen. Tokyo-börsen stiger med +0,1 % i skrivande stund, Shanghai-börsen handlas ner -0,5 % och Hongkong-börsen faller med -0,8 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,1 % vilket indikerar på en lugn men negativ inledning på Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas blandat under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också blandat under morgonen.

Makro/Nyheter: Dagens makroagenda bjuder på inköpschefsindex gällande tjänstesektorn för bl.a. euroområdet och Tyskland. Ikväll kommer även protokollet från det senaste FED-mötet.

IMF publicerade i går en ny prognos för världsekonomin. Organisationen ser ljusare på framtiden och tillväxtprognoserna reviderades upp för de flesta drivet av mer stimulanser (bl a USA) och förväntningar om en vaccindriven ekonomiskboost under andra halvan av i år. Men samtidigt visar prognoserna på en fortsatt splittrad bild. Utvecklade ekonomier klarar sig undan en långvarig baksmälla liknande den efter den globala finanskrisen med små medelfristiga skador. Tillväxtekonomier och låginkomstländer som inte haft samma möjlighet att stimulera med finans- och penningpolitik klarar sig sämre, även om kortsiktiga prognoser reviderats upp även för flera av de länderna.

Inför hennes första IMF-möte som finansminister, sa Janet Yellen att hon ska försöka jobba för en global miniminivå på företagsbeskattning inom G20. En högre beskattning är en nyckelparameter för att finansiera USAs infrastrukturplan på $ 2 biljoner. ’’Intressant’’ svarade såklart vår egen finansminister i en SvD-intervju och FT rapporterar att OECD:s arbete kring ett antal principer för beskattning av multinationella företag tar steg framåt efter att Tyskland och Frankrike stödjer nya USA-förslag på området. Europa vill dock se att beskattning av teknologijättarna och digitala tjänster är med i ett framtida avtal.

 

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

 

Uppgifter per klockan 08:18.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,3% -0,1% +0,1% -0,5% -0,8%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
0,0% +0,4% -0,1% -0,1%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.