Morgonrapport – Försiktigt handel på Wall Street under onsdagen i väntan på FED.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 +0,2 %
    • Europeiska terminer pekar på en positiv öppning
    • BNP-indikator Sverige (09:30)
    • ECB-protokoll euroområdet (13:00)
    • FED-chefen Jerome Powell talar USA (20:00)

USA:  De amerikanska börserna handlades försiktigt under onsdagen i väntan på FEDs mötesprotokoll och stängde blandat. Dow Jones stängde upp +0,1 %, S&P steg med +0,2 % och Nasdaq handlades ner -0,1 %. Räntan på den amerikanska 10-åringen fortsätter att handlas under 1,70 %.

Asien: De asiatiska marknaderna handlas blandat under morgonen. Tokyo-börsen handlas ner -0,1 % i skrivande stund, Shanghai-börsen handlas upp +0,4 % och Hongkong-börsen klättrar med +1,2 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp +0,4 % vilket indikerar på en positiv inledning på Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas upp under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också positivt under morgonen.

Makro/Nyheter: Fokus för dagen blir Jerome Powells tal ikväll och ECBs mötesprotokoll. Igår kväll släppte den amerikanska centralbanken sitt senaste protokoll från mötet i mars. Protokollet som inte innehöll några större överraskningar eller ny information om varken tillgångsköp eller räntan jämfört med uttalandet i anslutning till mötet. Feds direktionsmedlemmar står förenade bakom centralbankens nya resultatbaserade vägledning. Detta innebär i sin tur att skillnader i medlemmarnas utsikter är mindre viktiga för politiken nu och speciellt när det gäller styrräntan. Det noteras inga tecken på att Fed planerar att ingripa mot stigande obligationsräntor.

 

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:21.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,1% +0,2% -0,1% +0,4% +1,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
0,4% +0,3% +0,3% +0,4%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.