Rekordmånga nya företag

2020 blev ett år med många utmaningar på arbetsmarknaden. Men ur kriser föds kreativa affärsidéer och i fjol startades rekordmånga nya företag. För att stå rustad inför oförutsedda händelser finns det viktiga aspekter för nyföretagaren att ta hänsyn till.

Antalet nya aktiebolag i Sverige skjuter i höjden. En sammanställning från Företagarförbundet visar på en ökning med hela 24 procent under 2020 jämfört med föregående år. Totalt startades 73 500 nya företag i Sverige under året. Ökningen har flera orsaker men i en tid då antalet nyanställningar vid större företag minskat och många har varslats under pandemin är egenföretagande ett sätt att försörja sig. Ytterligare anledningar till att fler aktiebolag har startats kan vara att kravet på aktiekapital sänkts från 50 000 kronor till 25 000, samt att de stödinsatser som regeringen sjösatt under året främst varit riktade mot aktiebolag.

”Att gå från anställd till att driva eget bolag innebär att ansvaret för pensioner och försäkringar läggs över på individen.”

Men att egenföretagande är på frammarsch är inte bara en effekt av pandemin. Arbetsmarknaden är i dag mer rörlig jämfört med tidigare. Många företag väljer också att ta in konsulter i stället för att anställa.

En tydlig trend är att fler äldre än tidigare väljer att starta egna bolag. Lång erfarenhet och specialistkunskaper gör denna kategori attraktiv för punktinsatser hos större företag.

Mats Assarsson

Att gå från anställd till att driva eget bolag innebär att ansvaret för pensioner och försäkringar läggs över på individen. En undersökning från Företagarförbundet visar att närmare 40 procent av medlemsföretagen inte har ett sparande till pension. Det är något som oroar Mats Assarsson, finansiell rådgivare hos Max Matthiessen.

– Jag ser stora problem med detta på sikt. Många företagare kommer att få det tufft att klara ekonomin som pensionär. I min roll som rådgivare märker jag att nivån på sparandet ofta behöver höjas upp för att de ska kunna ha råd att gå i pension. Dessutom är det många egenföretagare som inte tar ut en marknadsmässig lön, vilket påverkar både pensionsavsättningar till allmän pension och ersättningen om de skulle bli långvarigt sjuka. Det gäller att teckna upp ett bra skydd för att kunna klara ekonomin även vid långvarig sjukdom.


Mats tips till egenföretagaren

  • Redan innan du startar företag bör du budgetera för ett grundläggande försäkringsskydd så att du klarar privatekonomin om något oförutsägbart skulle hända.
  • Även om pensionen kan kännas långt bort vilar ett stort ansvar på dig som egenföretagare. Gör en plan för din ekonomiska framtid och spara under lång tid.
  • Det är mycket att hålla reda på som egenföretagare, och pension och försäkring kanske inte alltid står högst på prioriteringslistan. Ta hjälp av någon som kan, om du själv inte är tillräckligt insatt.

TEXT: Staffan Husell