Morgonrapport – Fortsatt mjukt budskap av Riksbanken, små rörelser på Wall Street i väntan på FED.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -0,02 %
    • Nasdaq -0,3 %
    • Räntebesked FED USA (20:00)
    • Svenska Riksbanken fortsätter med en oförändrad räntepolitik

USA:  De amerikanska börserna handlades i små rörelser under gårdagen i väntan på rapporterna från ”Big-Tech” och FED. Dow Jones stängde upp +0,01 %, S&P tappade ynka -0,02 % och Nasdaq backade -0,3 %. Igår rapporterade Alphabet (Google), sitt starkast resultat någonsin vilket fick aktien att stiga med mer än 4 % i efterhandeln. Även Microsoft rapporterade igår men trots ett starkare resultat än väntat föll aktien tillbaka. Den amerikanska 10-årsräntan har återigen stigit och noteras till 1,62 %.

Idag väntas USA:s president Biden presentera nästa steg i sin Build Back Better-plan med fokus på den amerikanska medelklassen. ”American Families Plan” väntas innehålla satsningar på utbildning, barnomsorg, föräldrapenning och skattelättnader för barnfamiljer och kosta runt $1 500 mdr. I samband med dagens anförande inför kongressen väntas Biden också presentera ett förslag på hur stimulanserna ska finansieras.

Asien: De asiatiska marknaderna handlas upp under morgonen. Tokyo-börsen handlas upp +0,4 % i skrivande stund, Shanghai-börsen tappar +0,1 % och Hongkong-börsen stiger med +0,2 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp -0,1 %, vilket indikerar på en smått negativ inledning på Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas positivt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas blandat under morgonen.

Makro/Nyheter: Riksbanken gjorde som väntat inga ändringar i sin penningpolitik vid aprilmötet. Reporäntan väntas ligga kvar kring noll under överskådlig framtid, medan obligationsköpen löper på fram till slutet av året. Det finns inga tecken på att Riksbanken är på väg bort från sin mjuka politik, trots ökad tillväxtoptimism och växande oro för stigande bostadspriser. Samtidigt fortsätter Riksbanken att flagga för risk för räntesänkning om inflationsmålet ses som hotat.

Dagens besked från amerikanska FED ser inte ut at bjuda på några kioskvältare. Starka data stödjer en optimistisk centralbank men utmaningar kvarstår med stora svängningar i de finanspolitiska stimulanserna och osäkerhet kopplad till hur snabbt ekonomin kan öppnas upp. Feds nya ramverk innebär att penningpolitiken inte kommer att ändras förrän återhämtningen är bekräftade, vilket innebär att Fed just nu är i ett vänta-och-se läge.

Morgonrapporten tar en paus torsdag och fredag (29/4 – 30/4) men rapporten är tillbaka på måndag igen.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:25.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,0% -0,0% +0,4% +0,1% +0,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,2% +0,3% +0,2% -0,1%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.