Morgonrapport – Wall Street handlades ner under fredagen, PMI-siffror för Sverige släpps under morgonen.

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 -0,7 %
  • PMI tillverkningsindustrin Sverige (mån)
  • PMI tillverkningsindustrin euroområdet, Tyskland (mån)
  • PMI tillverkningsindustrin (ISM) USA (mån)
  • PMI tillverkningsindustrin (CAIXIN) Kina (tis)
  • PMI tjänstesektorn Sverige (ons)
  • Räntebesked Bank of England UK (tor)
  • Non-farm Payrolls USA (fre)

USA:  De amerikanska börserna handlades ner under fredagen efter en vecka med starka kvartalsrapporter. Förhoppningar om en stark återhämtning vägs mot riskerna för inflation och i förlängningen en stramare penningpolitik. Dow Jones stängde ner -0,5 %, S&P tappade -0,7 % och Nasdaq handlades ner -0,9 %. Trots ett tapp på fredagen handlades S&P positivt för den tredje månaden i rad och ökade med 5 % under april då marknaden fortsätter tro på en stark ekonomisk återhämtning. Total är S&P 500 upp 11 % för året.

Asien: De asiatiska marknaderna är stängda idag med undantag för Hongkong-börsen som i skrivande stund tappar med -1,4 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,1 %, vilket indikerar på en svagt negativ inledning på veckan för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas positivt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också upp under morgonen.

Makro/Nyheter: Veckans höjdpunkt blir globala PMI-siffror och arbetsmarknadsdata från USA. Återhämtningen i USA kommer att fortsätta vara i fokus och efter den kraftiga ökningen av BNP förra veckan kommer sysselsättningen samt arbetslösheten viktiga att följa. Sysselsättningen är fortfarande nästan 8,5 miljoner lägre än före krisen och arbetsmarknaden har långt kvar innan den når mer normala nivåer. Återhämtningstakten kommer att vara avgörande för tidpunkten för Fed för att dra ned på takten i obligationsköpen.

I övrigt går vi in i maj månad och därmed också in i en period som har rykte om sig att vara svag för börsen. Hittills är Stockholmsbörsen upp 18 % i år och värderingen är med historiska mått ansträngd. Riskaptiten är visserligen fortfarande på topp men allt fler oroar sig också för att optimismen har gått för långt och att det snart kommer en rejäl sättning. Det engelska uttrycket ”Sell in May and go away” illustrerar förhållandet att tiden maj till oktober historiskt har varit en svagare period för aktier än resten av året. Att säsongseffekten finns där har visats i massor av studier för många länder.

 

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:31.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,5% -0,7% – % – % -1,5%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,2% +0,1% +0,1% -0,1%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.