Morgonrapport – Inköpschefsindex i april var ett nytt styrkebesked för svensk ekonomi.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 +0,3 %
    • Nasdaq -0,5 %
    • Svenska PMI-siffror visade på fortsatt styrka i april
    • Europeiska terminer handlas negativt under morgonen.

USA:  De amerikanska börserna handlades blandat under måndagen. Återhämtnings-aktier och detaljhandel fick skjuts under måndagen efter New Yorks guvernör Andrew Cuomo meddelade att de flesta restriktioner kommer att upphävas för New York, New Jersey och Connecticut. Dow Jones stängde upp +0,7 %, S&P klättrade +0,3 % och Nasdaq tappade -0,5 %. Oljepriset har stigit något till en bit över $ 67 per fat (Brent) på samma återstartstema och gynnas också av förväntan av stigande efterfrågan.

Asien: De asiatiska marknaderna är även idag stängda med undantag för Hongkong-börsen som i skrivande stund stiger med +0,5 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas kring 0,0 %, vilket indikerar på en lugn inledning för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas negativt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också negativt under morgonen.

Makro/Nyheter: Inköpschefsindex i april var ett nytt styrkebesked för svensk ekonomi. Indexet, som mäter läget i svensk industri i en rad grenar, steg till den näst högsta noteringen på ett kvarts sekel. Det viktiga delindexet för orderingång steg till den högsta nivån hittills sedan mätningarna startade för 26 år sedan, och vittnar om bra drag i efterfrågan. Allra mest steg exporten.

I USA överraskade ISMs inköpschefsindex för industrin på nedsidan, indexet sjönk till 60,7 i april jämfört med 64,7 i mars.

Under gårdagen och nu på morgonen rapporter flera medier om hur den sista och fjärde fasen i de svenska vaccinationsprogrammen tydligen har smygstartats i flera regioner. Samtidigt som det är en förbluffande hög andel av vaccinationsplatser i framför allt Stockholm som förblir oanvända. Senaste vaccineringsstatistiken pekar på att 32 % har fått en första dos i Sverige och 36 % i Tyskland. Storbritannien ligger nu över 73 %.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:36.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,7% +0,3% – % – % +0,5%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,1% -0,1% -0,1% -0,0%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.