Delägare- hur skyddar du dig och företaget om något går fel?

Många startar företag tillsammans med en god vän eller med någon i familjen. Vad händer om ni som delägare inte kommer överens, om en utav er vill sälja sin andel eller om din kompanjon blir långvarigt sjuk? Om du planerar att starta eller redan driver ett företag tillsammans med någon kan det vara klokt att ta höjd för dessa risker. Max Matthiessen har tagit fram ett koncept som tryggar både partnerbolagets och dess delägares ekonomi vid oförutsedda händelser.

I händelse av sjukdom
Att driva eget bolag innebär att ansvaret för pensioner och försäkringar läggs på ägarna själva. För ägarna, dess anhöriga och för företaget finns stora risker om en delägare plötsligt blir långvarigt sjuk eller i värsta fall avlider. Hur länge ska en delägare ha rätt att få lön och utdelning? Vad händer med privatekonomin vid långvarig sjukdom? Max Matthiessen har tagit fram ett koncept som hjälper partnerbolag med att skydda både delägaren och företaget. I konceptet ingår viktiga försäkringsskydd som ger partnerbolag ersättning för både utebliven lön och utdelning vid långvarig sjukdom, men även säkerställer en bibehållen inbetalning till pension.

– Vårt nya koncept för partnerbolag ger viktiga skydd för verksamheten eftersom oväntade händelser måste finansieras ur bolaget. Om en delägare blir sjuk och blir arbetsoförmögen, riskerar verksamheten att få minskade intäkter och resultat som i slutändan kan innebära en konkurs, säger Daniel Säiner, Finansiell rådgivare på Max Matthiessen.

 

Vad händer med företaget om en delägare avlider?
Om en delägare skulle gå bort uppstår en del andra frågeställningar. I ett så kallat kompanjonavtal är det lämpligt att se till att det finns en rättighet för övriga delägare att köpa den avlidnes aktier. En livförsäkring för kompanjoner är också ett bra komplement som ger delägare ekonomisk möjlighet att köpa den avlidne delägarens aktier om det värsta skulle hända.

Checklista – Att tänka på som delägare:

  • Har du tjänstepension/direktpension?
  • Har du försäkringsskydd om du skulle bli sjuk?
  • Har du försäkringsskydd i händelse av olycksfall eller dödsfall?
  • Har du upprättat ett kompanjonavtal?

Vill du veta mer om hur vårt partnerkoncept kan hjälpa ert företag?
Kontakta oss på Max Matthiessen så hjälper vi er att komma igång!