Så ska du tänka när du pensionssparar i traditionell försäkring

Vi är många som funderar över hur vi ska spara till pensionen. Max Matthiessens analysexpert Kaj Elfgren ger här några råd för att underlätta för den som redan har eller har planer på att pensionsspara i traditionell försäkring.

Nu när sommaren är här och semestern börjar närma sig för de flesta kan det vara en bra tid att fundera över sitt pensionssparande. Ett av valen du står inför är hur du ska placera din pension. Du kan välja mellan två typer av försäkringar – traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Traditionell försäkring
I en traditionell försäkring förvaltar försäkringsbolaget försäkringskapitalet åt dig. Det innebär att försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras, som till exempel i räntebärande papper, aktier och fastigheter. En traditionell försäkring innehåller i regel någon form av garanti och en möjlighet att ta del av eventuellt överskott hos försäkringsbolaget.

Fondförsäkring
I en fondförsäkring sköter du själv förvaltningen av försäkringskapitalet genom att välja i vilka fonder du placerar dina pensionspengar. Försäkringen innehåller generellt inte någon form av garanti. När du väljer en fondförsäkring har du möjlighet att själv bestämma vilken risknivå du vill ha genom dina fondval.

Välj sparandeprodukt efter din ålder
Det första rådet från Max Matthiessens analysexpert Kaj Elfgren, är att utgå ifrån är hur lång sparhorisont du har innan det är dags att gå i pension och välja placeringsform efter din ålder.

– Yngre sparare bör i regel inte välja traditionell försäkring utan fondförsäkring med en mer offensiv placering i till exempel aktiefonder, menar Kaj Elfgren, analysansvarig vid Max Matthiessen.

Välj bolag för din pensionsplacering
Det andra rådet från Kaj Elfgren är sedan att välja vilket bolag du vill pensionsspara i.

– De traditionella försäkringsbolagen har det gemensamt att de erbjuder sparande med garanti, ett visst garanterat belopp när det är dags för utbetalning. Produkterna kan dock skilja sig åt framför allt på utformningen av investeringsportföljen och hur fördelningen av överskottet sker till spararna, säger Kaj Elfgren.

Förenklat kan man säga att bolagen antingen har en individuell eller en kollektiv investeringsportfölj. De individuella portföljerna anpassar sig efter åldern på den som sparar. Yngre sparare som har lång tid kvar till pension har därmed en högre andel tillgångar med högre risk. I en kollektiv portfölj så har alla sparare samma placeringshorisont oberoende av den sparandes ålder.

3 tips vid placering av tjänstepension

• Är du ung är ett sparande i fondförsäkring närmast till hands
• Är du medelålder kan du kombinera traditionell försäkring med fondförsäkring
• Är du i pensionsålder är det traditionell försäkring som rekommenderas

Valguide för sparande i traditionell försäkring

För att guida dig till ett tryggt och välgrundat pensionsval har vi i vår valguide utvärderat pensionsbolagens utbud för dig som är intresserad att spara i en traditionell försäkring. Läs mer om vilka pensionsbolag som placerar sig högst på Max Matthiessens ranking. >> Här