Max Matthiessen och Presto tar krafttag mot bränder

Förra året betalade försäkringsbolagen ut 5 miljarder kronor i ersättning för brandskador till svenska företag. För att minimera bränder och olyckor hos företagen gör nu Max Matthiessen och brandsäkerhetsföretaget Presto gemensam sak.

Sakförsäkringsmäklaren Max Matthiessen och brandsäkerhetsföretaget Presto har märkt samma sak de senaste åren – antalet olyckor i form av bränder kostar försäkringsbolagen, samhället och de enskilda företagen otroligt mycket pengar.

En femtedel av alla brandolyckor under 2020 drabbade svenska företag, det motsvarar fler än 6000 bränder till en kostnad av 5 miljarder kronor i ersättning från försäkringsbolagen till drabbade företag. Det visar statistik från Svensk Försäkring.

Istället för att arbeta med frågan på varsitt håll har nu de båda bolagen börjat samarbeta. En digital tjänst har skapats för att hjälpa företag inventera risker i verksamheten. Inventeringen kan göras både fysiskt och digitalt och i upplägget finns även tips på hur företagen själva kan minimera risken för bränder.

-Många av våra kunder är familjeföretag som har fullt upp med att leverera produkter och tjänster till sina kunder. De har varken tid eller kunskap för att bedöma vilka olycksrisker de kan utsättas för. Vi som är experter på försäkringar vill ge dem kompetensen att minimera olyckor, säger Johan Berg, försäkringsförmedlare på Max Matthiessen.

-När vi är på plats hos företagen ser vi direkt vad som behöver åtgärdas. Lastpallar är en stor risk – står de precis vid väggen kan de antända fabriken om de börjar brinna. Eller att en truck som kan självantändas ska stå parkerad på ett säkert ställe – då undviks en större brand. Det känns stimulerande att vi nu tillsammans med Max Matthiessen når ut till och kan hjälpa fler, säger Daniel Friberg, marknadschef på Presto.

För mer information kontakta:

Johan Berg, Försäkringsförmedlare Max Matthiessen
070 385 38 58, johan.berg@maxm.se

Daniel Friberg, Marknadschef Presto
010-45 20 446, daniel.friberg@presto.se

 

Presto Brandsäkerhet AB är en partner för toppmoderna tjänster och produkter inom skydd mot brand och olycka. Genom tjänsten Presto Plus erbjuder Presto tryggt, enkelt och aktivt brandskydd för en säkrare vardag och efterlevnad av gällande lagar och regler. Med över 60 års erfarenhet, 600 medarbetare och stor lokal närhet på mer än 70 orter i Norden är Presto idag den ledande aktören i branschen. www.presto.se

Max Matthiessen grundades 1889 och är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. Företaget erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av pensions- och försäkringslösningar till arbetsgivare, företagare och privatpersoner. Bolaget har även verksamhet inom sparande, investeringsrådgivning och kapitalförvaltning. Max Matthiessen har cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.