Morgonrapport – Wall Street handlades ner under tisdagen trots lägre än förväntad amerikansk inflation.

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 -0,6 %
  • Nasdaq -0,5 %
  • Kraftig inflationsuppgång i Sverige
  • Terminen för Stockholmsbörsen indikerar en försiktigt negativ öppning
  • Inflation UK (08:00)
  • Prospera inflationsförväntningar (Sverige) (08:00)

USA: De amerikanska börserna backade under tisdagen efter inledande uppgångar. Detta trots att amerikanska inflationssiffror kom in svagare än väntat för augusti och därmed borde kunna ha skingrat oro för snara räntehöjningar. Dow Jones stängde -0,8 %, S&P 500 handlades ner -0,6 % och Nasdaq tappade -0,5 %.

Asien: De asiatiska börserna handlas ner under morgonen efter svaga kinesiska data och förnyad oro kring Kinas tillväxt. Tokyo-börsen tappar med -0,5 % i skrivande stund, Shanghai-börsen handlas ner med +0,3 % och Hongkong-börsen tappar med -1,9 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,2 %, vilket indikerar en på en försiktigt negativ inledning på dagen för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas negativt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas positivt under morgonen.

Makro/Nyheter: Den amerikanska inflationen, Core-CPI, (exklusive mat och bensin/bränsle) för augusti ökade med +0,1 procent jämfört med föregående månad gentemot, vilket var lägre än förväntade +0,3. På årsbasis steg priserna med +4,0 mot väntade +4,2 procent. Nedgången berodde till stor del på att de skyhöga priserna på begagnade bilar nu föll tillbaka. Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser men att FED-chefen Jerome Powell drog en suck av lättnad åt detta indikativa stöd för tesen att den höga inflationen trots allt är övergående.

För Sverige ökade inflationen, KPIF, (KPI med fast ränta) med +2,4 % i årstakt för augusti, vilket var högre än konsensus på +2,0 % och långt över Riksbankens egna prognos på +1,4 %. Stockholmsbörsen vände ner en aning i samband med beskedet. Ökningen jämfört med juli låg på +0,5 procent med den förväntade ökningen på 0,2 procent. Det var en bredbaserad uppgång där bl.a. kläder, mat och tjänster överraskade. Det är för tidigt för definitiva slutsatser men den överraskande höga siffran kan delvis bero på högre internationella priser och att normala säsongsmönster har förändrats av pandemin.

Dagens Industri rapporterade under tisdagskvällen att Swedish Match ska knoppa av sin cigarrverksamhet till aktieägarna och särnotera den i USA. Swedish Match beslut att knoppa av cigarrerna är delvis ett svar på institutioners motvilja mot röktobak, men framför allt en följd av att både cigarrer och rökfritt blivit så stora att de nu kan stå på egna ben. Det säger tobakskoncernens vd Lars Dahlgren till Di efter tisdagens börsstängning.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:21.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,8 % -0,6 % -0,5 % -0,5 % -1,9 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,2 % -0,1 % -0,1 % -0,2 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.