Morgonrapport – De amerikanska börserna tog igen förlorad mark under onsdagen.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 +0,9 %
    • Nasdaq +0,8 %
    • Terminen för Stockholmsbörsen indikerar en positiv öppning
    • Detaljhandelssiffror USA (14:30)

USA: De amerikanska börserna handlades upp på bred front under onsdagen efter en vacklande start på veckan. Wall Street tog tillbaka en del av senaste 2 veckornas nedgång efter ett högre oljepris och statistik gett hopp om att ekonomin fortsätter växa i tillräcklig takt. Dow Jones stängde +0,7 %, S&P 500 handlades upp +0,9 % och Nasdaq klättrade +0,8 %. Oljebolagen hade en stark utveckling under onsdagens handel efter att oljan (Crude Oil WTI) handlades upp +2,7 % till ungefär $ 72,6 per fat. Den amerikanska tioårsräntan steg en punkt till 1,30 %.

Asien: De asiatiska börserna handlas ner under morgonen, Tokyo-börsen tappar med -0,6 % i skrivande stund, Shanghai-börsen handlas ner med -1,1 % och Hongkong-börsen tappar med -1,8 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp +0,4 % under morgonen, vilket indikerar en positiv inledning på handeln för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas positivt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas smått negativt under morgonen.

Makro/Nyheter: Storbritanniens inflation steg till den högsta notering på nio år i augusti. Konsumentpriserna steg med 3,2 % jämfört med föregående år efter en uppgång på 2 % i juli.

Reuters rapporterade i går att kinesiska Geely har långt framskridna diskussioner med banker om att ta Volvo Cars till börsen inom några veckor. Värderingen ska ligga kring $ 20 miljarder vilket gör att det blir en av de större noteringarna för i år.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:24.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,7 % +0,9 % -0,6 % -1,1 % -1,8 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,5 % +0,2 % +0,3 % +0,4 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.