Morgonrapport – Blandad stänging på Wall Street under torsdagen, Fredagen bjuder på inköpschefsindex för oktober.

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 +0,3 %
  • Nasdaq +0,6 %
  • Europeiska terminer handlas positivt under morgonen
  • Manufacturing PMI, Tyskland (09:30)
  • Manufacturing PMI, euroområdet (10:00)
  • Manufacturing PMI, USA (15:45)

USA: De amerikanska börserna stängde blandat efter torsdagens handel. Dow Jones stängde precis under nollan, S&P 500 handlades upp 0,3 % och Nasdaq steg med +0,6 %.

Asien: De asiatiska börserna handlas blandat under morgonen. Evergrande verkar ha undvikit konkurs och levererat en räntebetalning enligt Bloomberg. Tokyo-börsen handlas i nuvarande stund upp +0,3 %, Hong Kong-börsen klättrar med +0,2 % och Shanghai-börsen handlas ner -0,3 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp +0,3 %, vilket indikerar på en positiv öppning för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas upp under morgonen.

Amerikanska terminer handlas blandat under morgonen.

Makro/Nyheter:  Fredagens kalender är relativt tom men fokus  blir på Manufacturing PMIs (inköpschefsindex) för b.la. Tyskland, euroområdet och USA. Oktobers inköpschefsindex för industrin förväntas ha sjunkit något jämfört med föregående månad men fortsatt kvar på höga nivåer.

Rapportsäsongen har återigen bjudit på starka siffror där 80 % av hittills 109 rapporterande företag i S&P 500 har positivt överraskat på redan högt ställda vinstförväntningar.

 

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:36.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,0 % +0,3 % +0,3 %  -0,3 % +0,2 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,4 % +0,3 % +0,2 % +0,3 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.