Morgonrapport – Räntebesked från Riksbanken idag, Svag återhämtning på Wall Street under onsdagen.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 +0,2 %
    • Nasdaq +0,4 %
    • Thanksgiving – Börserna i USA är idag stängda
    • Europeiska terminer handlas positivt under morgonen
    • Räntebesked Riksbanken, Sverige (09:30)

USA: De amerikanska börserna återhämtade sig något under onsdagen och stängde överlag positivt.  Dow Jones stängde knappt under nollan, S&P 500 handlades upp +0,2 % och Nasdaq steg med +0,4 %. Teknikaktier återhämtade sig under gårdagen vilket kan bero på en viss nedgång i marknadsräntorna, som de senaste dagarna pressats uppåt efter åternomineringen av Jerome Powell som chef för Federal Reserve. Oljepriset ligger kvar vid $ 82 per fat (Brent) trots tal om att sälja en del av oljereserverna i b.la. USA.

Asien: De asiatiska börserna blandat under morgonen. Tokyo-börsen handlas nuvarande stund +0,7 %, Shanghai-börsen handlas ner -0,2 % och Hong Kong-börsen stiger med +0,2 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp +0,5 %, vilket indikerar en positiv inledning på handeln för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas positivt under morgonen.

Makro/Nyheter: Idag kommer den svenska Riksbanken med räntebesked. Mest troligt är att Riksbanken håller reporäntan oförändrad på 0 % i november trots att inflationen nådde 2,8 % i oktober (den högsta nivån på 10 år). Riksbankens QE-program lär fortsätta enligt plan vilket innebär att Riksbanken kommer köper 37 miljarder kronor under Q1 2021. Eventuellt kommer Riksbanken att indikera lägre köp under sommaren vilket innebär att köpen under första kvartalet kan bli något högre.

Igår blev Magdalena Andersson statsminister, dock blev hon tvungen att avgå samma dag efter att MP lämnat regeringen i protest mot att M, KD och SD:s budgetförslag vann över regeringens. Troligtvis kommer Andersson, som ledare för Riksdagens största parti, få en chans bilda en ny minoritetsregering utan MP då V, C och MP signalerat att de släpper fram henne. Andersson får då regera med oppositionens budget. De största skillnaderna i M, KD och SD:s budget är lägre bensin- och dieselskatt (Något MP inte kunde tolerera) samt sänkt löneskatt. Oppositionens budget innebär också att det inte blir någon familjevecka utan pengarna ska istället gå till polis och försvar.

 

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:21.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,0 % +0,2 % +0,7 %  -0,2 % +0,3 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,6 % +0,2 % +0,2 % +0,5 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.