Morgonrapport – Europeiska terminer handlas ner under morgonen, Bank of Japan håller styrräntan oförändrad.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • OMXS30 +0,2 %
    • Amerikanska börserna hade stängt under måndagen
    • Europeiska terminer pekar på en negativ öppning
    • ZEW Economic Sentiment, EU & Tyskland (11:00)

USA: Det amerikanska börserna höll stängt under måndagen.

Asien: De asiatiska börserna handlas blandat under morgonen. Bank of Japan lämnade som väntat styrräntan oförändrad på -0,1 % och BoJ kommer att fortsätta sin styrning av räntekurvan med sikte på att stabilisera 10-åriga statsobligationsräntor kring noll procent. Stigande omvärldsinflation smittar av sig även på Japan och centralbanken reviderar upp sin inflationsprognos för nästa år. Tokyo-börsen handlas i nuvarande stund ner -0,3 %, Shanghai-börsen handlas upp +0,8 % och Hong Kong-börsen tappar med -0,8 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,5 %, vilket indikerar en negativ start på handeln för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas negativt under morgonen.

Amerikanska börsen handlas också negativt under morgonen.

Makro/Nyheter: Dagens kalender innehåller inga riktiga tungviktare men tyska ZEW-index blir ändå intressant som en första tillväxtsignalerna för januari och mått på effekterna av omikronvariantens härjningar i den globala ekonomin. Bland de länder som först drabbades av omikron, som Sydafrika och Storbritannien, har smittkurvorna vänt tydligt ned och för USA börjar det synas positiva tecken i de delstater i nordöstra delen av landet som var först ut i den senaste vågen.

Läs gärna vår utblick och tankar kring 2022 här: https://www.maxm.se/newsroom/?p=62895

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:37.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
– % – % -0,3 %  +0,8 % -0,8 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,5 % -0,2 % -0,4 % -0,5 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.