Ändringar av fondbestämmelser Augmented Reality Fund

AIFM Capital AB informerar om ändringar av fondbestämmelserna för värdepappersfonden Augmented Reality Fund (ISIN SE0011527829 och ISIN SE0017483498). I samband med ändringen ändras namnet på fonderna till: MetaSpace Fund

Vänligen ta del av ytterligare information i nedanstående kundbrev.